Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: podatek od odsetek trzeba zapłacić

NSA: podatek od odsetek trzeba zapłacić

13.04.18

Nie można utożsamiać odsetek z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem czy też innym świadczeniem. W przepisach ustawy o PIT brak jest regulacji, które zwalniałyby od podatku odsetki ustawowe od zadośćuczynienia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: podatek od odsetek trzeba zapłacić fot. Thinkstock

Szpital państwowy wypłaca odszkodowanie i odsetki zasądzone wyrokiem sadu z budżetu państwowego. Natomiast w takiej sytuacji opodatkowaniu podlegają odsetki. Odprowadzony podatek ponownie trafia do państwowego budżetu. Upraszczając takie wydarzenie: z budżetu powinno zostać wypłacone 100 tys. zł tytułem odsetek, a faktycznie wypłacane jest 70 tys. zł, ponieważ reszta ponownie trafia do tego budżetu tytułem podatku od odsetek.


W 2003 r. kobieta została zarażona żółtaczką wszczepienną typu C w szpitalu państwowym. W konsekwencji w 2014 r. sąd okręgowy stwierdził, że ten szpital ponosi odpowiedzialność za uszczerbek na jej zdrowiu. Dodatkowo wyrokiem tego sądu zasądzono od szpitala na rzecz kobiety kwotę 90 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 70.000 zł od 18 czerwca 2005 r. do dnia zapłaty i od kwoty 20.000 zł od 15 kwietnia 2011 r. do dnia zapłaty.


W związku z tym podatniczka zapytała fiskusa czy zasądzone wyrokiem kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?


Odsetki bez podatku
Zdaniem podatniczki, spełnienie świadczenia z tytułu zadośćuczynienia wypłaconego na podstawie wyroku sądu korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku PIT. W konsekwencji otrzymanych kwot nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym. W przekonaniu podatniczki zwolnieniu od opodatkowania podlega nie tylko należność główna, ale także odsetki. Swój pogląd kobieta argumentowała faktem wymienienia kwoty głównej i odsetek w sentencji wyroku sądu okręgowego. 


Zwolnienie z opodatkowania musi być wskazane wprost

Dyrektor izby skarbowej zgodził się z podatniczką w części. Zdaniem organu, zwolnieniu z opodatkowania może podlegać jedynie kwota głównej należności – zgodnie z powołanym przez podatniczkę przepisem. Jednak w odniesieniu do odsetek fiskus stwierdził, że odsetki nie stanowią rewaloryzacji kwoty zadośćuczynienia. W jego ocenie z treści wniosku wynika, że kwota zasądzonego zadośćuczynienia wynosiła 90.000 zł. Brak jest zatem podstaw by zmienić wskazaną przez Sąd kwotę zadośćuczynienia i zwiększać jej wartość poprzez wliczenie do niej kwoty zasądzonych odsetek ustawowych. Organ wskazał na brak regulacji w ustawie o podatku PIT, które zwalniałyby z opodatkowania odsetki ustawowe od zadośćuczynienia. W konsekwencji fiskus przyjął, że stanowią one przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy podlegające opodatkowaniu i przychód z ich tytułu należy wykazać w zeznaniu podatkowym.


Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (I SA/Kr 1275/15) poparł twierdzenia organu podatkowego. WSA uznał, że otrzymane w wykonaniu zobowiązania cywilnoprawnego odsetki są przychodem opodatkowanym na zasadach ogólnych albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, które należy wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji "inne przychody".


Ostatecznie 12 kwietnia br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 968/16) również zaaprobował stanowisko WSA i fiskusa. Sąd wskazał, że art. 21 ust.1 pkt 3b ustawy o podatku PIT  traktuje  o konkretach i nie odnosi się do odsetek. Zdaniem NSA, gdyby ustawodawca chciał zwolnic z opodatkowania odsetki to wskazałby to wprost w przepisach. Zasądzenie odsetek i głównej kwoty wyrokiem sądu nie zmienia faktu podlegania lub nie opodatkowaniu – wyjaśnił NSA.

Vademecum Doradcy Podatkowego >>

Anna Olbrych 13.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Obrazek do artykułu: Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Od nowego roku progi dokumentacyjne zostaną podniesione. Terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej będą wydłużone. Zasady rozliczeń i kalkulacji ceny rynkowej mają być uproszczone. Takie są m.in. założenia projektu zmian w ustawie o CIT i PIT. Więcej

 • Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  Obrazek do artykułu: Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych. Zmiany wzbudzą wiele kontrowersji i zwiększą niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak spójności z międzynarodowymi... Więcej

 • Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Obrazek do artykułu: Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Najbogatsi zapłacą więcej w rocznym PIT. Fundusz pomocy niepełnosprawnym zasili też część składek na Fundusz Pracy. Wynika to z ogłoszonego właśnie projektu ustawy. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2019 roku. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE