Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: Nawet nieostateczna decyzja świadczy o istnieniu zaległości

NSA: Nawet nieostateczna decyzja świadczy o istnieniu zaległości

11.05.18

W sytuacji, gdy w obrocie funkcjonuje choćby nieostateczna decyzja o zaległości w podatku, organ podatkowy nie może wydać na żądanie podatnika zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: Nawet nieostateczna decyzja świadczy o istnieniu zaległości fot. Thinkstock

Spółka zwróciła się do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Ten odmówił wskazując, że względem spółki zostały wydane decyzje o zaległości w podatku od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Jego zdaniem nie miał znaczenia fakt, że postępowanie w tych sprawach się jeszcze nie zakończyło, a decyzje były nieostateczne.

NSA: Najem mieszkania dla potrzeb firmy bez zwolnienia z VAT >>

Sąd I instancji uwzględnił skargę.

Uznał, że stosownie do art. 306e § 2 i § 3 ordynacji podatkowej, nawet gdy nie było możliwe zakończenie postępowania określającego wysokość zobowiązania podatkowego w stosunku do wnioskodawcy nie można mu było odmówić wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Należało w nim jednak zawrzeć informację o toczących się postępowaniach w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.
Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się jednak dyrektor izby skarbowej wnosząc skargę kasacyjną. Argumentację w niej przedstawioną podzielił NSA, uchylając zaskarżony wyrok.

Sąd Odwoławczy wskazał, że przepis art. 306e § 3 ordynacji podatkowej dotyczy tylko sytuacji, w której wszczęte zostało postępowanie podatkowe, ale nie zdołano go jeszcze zakończyć wydaniem decyzji określającej lub ustalającej wnioskodawcy wysokość zobowiązań podatkowych. Postępowanie takie się toczy, ale skoro zostało wszczęte, to możliwym jest, iż wykaże ono istnienie zaległości podatkowych. Dlatego też obowiązkiem organu jest poinformowanie w wydawanym zaświadczeniu o tym fakcie. Wraz z wydaniem takiej decyzji staje się już jednak możliwe wykazanie istnienia zobowiązań podatkowych w wydawanym zaświadczeniu. Skoro zatem w dacie złożenia wniosku przez spółkę o wydanie zaświadczenia organ I instancji wydał już decyzję ustalającą jej zobowiązanie podatkowe i zobowiązanie to nie wygasło, to prawidłowo odmówiono skarżącej wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Wyrok NSA w Warszawie z 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2358/18

Ordynacja podatkowa. Komentarz Roman Hauser Ordynacja podatkowa. Komentarz >>

Marek Sondej 11.05.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE