Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: Nagroda za talent z podatkiem

NSA: Nagroda za talent z podatkiem

10.05.18

Pieniężna nagroda przyznana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne podlega opodatkowaniu – orzekł Naczelny Sad Administracyjny.

articleImage: NSA: Nagroda za talent z podatkiem fot. Thinkstock

Według art. 21 ust.1 pkt 40 ustawy o PIT zwolnione są z opodatkowania świadczenia dla uczniów i studentów, które są przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz prawa o szkolnictwie wyższym.

W sprawie chodziło o studenta akademii muzycznej, który otrzymał 20 tys. zł nagrody od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wyróżnienie to zostało mu przyznane za osiągnięcia w twórczości artystycznej. Pieniądze dostał w grudniu 2014 r. Natomiast już w kolejnym roku otrzymał PIT-8C.
Jednak student był przekonany, że nie musi płacić podatku. W jego ocenie otrzymana przez niego nagroda pieniężna podlega zwolnieniu z art. 21 ust.1 pkt 40 ustawy o PIT. Student przekonywał, że nagroda od Ministra powinna być tak samo klasyfikowana jak stypendium za wyniki w nauce. Na tej podstawie wywodził, że tak samo jak stypendium naukowe jest zwolnione z opodatkowania, tak samo powinna być zwolniona otrzymana przez niego nagroda.

LEX Biblioteka Podatkowa >>

Podstawa przyznania nagrody decyduje o zwolnieniu
Natomiast dyrektor izby skarbowej wywiódł odmiennie niż student. Organ argumentował, że nagroda została przyznana na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przy czym wskazał, że te przepisy nie należą do przepisów ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty. Zdaniem fiskusa, w takiej sytuacji otrzymana nagroda nie podlega zwolnieniu z podatku.

Tego samego zdania, co fiskus, był także Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Kr 1558/15). WSA stwierdził, że otrzymane pieniądze w ramach przyznanej nagrody należy opodatkować. Sąd zwrócił uwagę, że aby móc zastosować zwolnienie muszą być spełnione łącznie trzy warunki. Po pierwsze świadczenie musi być przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty i prawa o szkolnictwie wyższym, po drugie otrzymuje je osoba ucząca się, a ostatnim warunkiem jest pochodzenie pieniędzy z budżetu państwa, samorządu lub ze środków własnych szkoły lub uczelni. Analizując te przesłanki, WSA doszedł do przekonania, że w tej sprawie nie został spełniony pierwszy w z warunków.

Nieuzasadnione zróżnicowanie nagród dla studentów i uczniów
8 maja br. także Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1006/16) doszedł do tych samych wniosków, co fiskus i WSA. Sąd podkreślił, że przepis zwalniający z opodatkowania wyraźnie stanowi, że podstawą wypłacenia świadczenia musi być jedna z dwóch wskazanych w nim ustaw: ustawa o systemie oświaty lub ustawa o szkolnictwie wyższym. NSA podkreślił, że gdy nagrody są wypłacane na podstawie przepisów  innych ustaw to zwolnienie nie przysługuje. Jednak sąd przyznał, że takie  zróżnicowanie jest nieuzasadnione. W obecnym stanie prawnym sąd nie mógł orzec inaczej, ponieważ w przeciwnym razie dopuściłby się prawotwórstwa – wyjaśnił NSA.

Podstawy finansów i prawa finansowego Anna Jurkowska-Zeidler Podstawy finansów i prawa finansowego >>
 

Anna Olbrych 10.05.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE