Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: Komputer nie musi być sprzętem przemysłowym

NSA: Komputer nie musi być sprzętem przemysłowym

06.07.18

Urządzeniem przemysłowym można nazwać jedynie taką maszynę, która jest wykorzystywana w przemyśle. Komputer wykorzystywany do pracy biurowej na pewno taką maszyną nie jest. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

articleImage: NSA: Komputer nie musi być sprzętem przemysłowym fot. Thinkstock

Umowa zawarta pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przewiduje, że w określonych sytuacjach niektóre należności powstające w jednym państwie mogą podlegać opodatkowaniu w drugim.

Właśnie taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do opłat za użytkowanie urządzeń przemysłowych, handlowych i naukowych. Wynajmując każde inne urządzenia niż przemysłowe, handlowe, czy naukowe od niemieckich przedsiębiorców, polski podatnik nie zapłaci daniny. Jednak przysłowiowe schody zaczynają się przy zdefiniowaniu pojęcia urządzenia przemysłowe, które nie posiada legalnej definicji w polskim systemie prawnym. Skarbówka widząc w tym możliwość zarobku, próbuje przeforsować jak najszersze interpretowanie tego zagadnienia.

Wynajem sprzęt komputerowy

Natomiast w sprawie chodziło o spółkę, która wynajmowała sprzęt komputerowy od niemieckiej spółki komandytowej. Do tego asortymentu zaliczały się m.in.:
-komputery stacjonarne, terminale, monitory, myszki oraz klawiatury,
- notebooki,
- serwery,
- drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarki, skanery),
- zewnętrzne mobile przestrzenie dyskowe. 
Kontrahent spółki posiada certyfikat rezydencji na terenie Niemiec i nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce, natomiast jego udziałowcy już podlegają polskiemu opodatkowaniu.
W związku z tym spółka uważała, że nie jest zobowiązana do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki niemieckiej z tytułu opłat za najem płaconych za sprzęt komputerowy, pod warunkiem że w chwili wypłaty wynagrodzenia spółka będzie posiadać certyfikaty rezydencji komplementariusza oraz wszystkich komandytariuszy.

Urządzenie przemysłowe to każde wykorzystywane w działalności gospodarczej

Dyrektor izby skarbowej nie wydał jednak pozytywnej interpretacji indywidualnej. Fiskus wskazał, że sprzęt komputerowy jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej i należy  go zaliczyć do urządzeń przemysłowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz w art. 12 umowy polsko-niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania. Organ odwołując się do regulacji międzynarodowej umowy, przyjął, że opłaty za najem sprzętu komputerowego mogą zostać opodatkowane w Polsce. Taki podatek byłby ustalony tak, aby nie przekraczał 5 proc. kwoty brutto tych opłat wyjaśnił fiskus. Do takich wniosków skarbówka doszła poprzez zinterpretowanie pojęcia urządzenia przemysłowe. Przy czym organ zaznaczył, że nie ma legalnej definicji i odwoływał się do znaczenia potocznego, według słownika języka polskiego.
Tłumaczenia fiskusa nie przekonały spółki. W skardze do wojewódzkiego sądu wskazywała, że dyrektor przytoczył definicje takich pojęć jak urządzenie i przemysł. Jednak urządzenia przemysłowe fiskus zdefiniował w oderwaniu od przedstawionych definicji. Spółka nie zgodziła się z organem, że urządzenia przemysłowe należy interpretować jak najszerzej, ponieważ jest to niezgodne z jedną z podstawowych zasad prawa podatkowego.

Wąska definicja

Argumentacja spółki okazała się przekonująca. Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Go 481/15) uchylił indywidualną interpretację. Sąd wskazywał na wykładnię przepisów zarówno regulacji krajowej, jak i międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Natomiast co do samego pojęcia urządzenia przemysłowe należy stosować stosunkowo wąską wykładnie, odnoszącą się do urządzeń wykorzystywanych przy produkcji – wyjaśnił WSA.

Ostatecznie 5 lipca br. sprawa znalazła swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (II FSK 1154/16), który zaaprobował stanowisko spółki i WSA. Sąd kasacyjny wskazał, że komputery mogą być wykorzystywane zarówno w pracy biurowej, jak i przy produkcji przemysłowej. Dlatego liczy się charakter wykorzystywania takiego sprzętu – wyjaśnił NSA.
Może się tak zdarzyć, że komputer będzie sterował pracą innych maszyn lub stanowił część takiego urządzenia. Wtedy komputer będzie stanowił urządzenie przemysłowe. Jednak taki stan faktyczny nie występuje w tej sprawie – podsumował Naczelny Sąd Administracyjny.

Dochody nieujawnione Aleksandra Krajewska Dochody nieujawnione >>

Anna Olbrych 06.07.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE