Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe zasady weryfikacji funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Nowe zasady weryfikacji funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

21.04.17

Minister rozwoju i finansów uregulował zasady poddania się testowi sprawności fizycznej, badaniu psychologicznemu oraz badaniu psychofizjologicznemu przez funkcjonariuszy pełniących służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra finansów oraz urzędzie celno-skarbowym.

articleImage: Nowe zasady weryfikacji funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej fot. Thinkstock

Ze względu na zakres wykonywanych zadań funkcjonariusze pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach, którzy realizują zadania o szczególnym znaczeniu nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla budżetu państwa powinni legitymować się nie tylko szczególnymi kwalifikacjami, ale także pożądanym stanem zdrowia oraz odpowiednimi cechami osobowymi. Weryfikacja funkcjonariuszy na wybrane stanowiska powinna być przemyślana i oparta na profesjonalnych rozwiązaniach.

W rozporządzeniu uregulowano trzy formy takiej weryfikacji funkcjonariuszy: badanie psychofizjologiczne, testy sprawności fizycznej oraz badanie psychologiczne. Na przedmiotowe badania i testy funkcjonariusze kierowani będą przez kierownika jednostki organizacyjnej, na wniosek kierownika komórki, w której pełnią służbę funkcjonariusze albo kierownika komórki właściwej w sprawach kadr jeżeli dotyczyć to będzie kierownika wyodrębnionej komórki.

Badanie psychofizjologiczne

Badanie psychofizjologiczne, polegające na rejestrowaniu specyficznych zmian reakcji fizjologicznych w trakcie zadawania pytań badanemu, może być przeprowadzone z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń, w tym także z wykorzystaniem poligrafu. Przeprowadzenie takich badań pomoże ustalić zdolność do służby odpowiednich funkcjonariuszy ponieważ dzięki nim można dotrzeć do sfery badanego obejmującej emocje funkcjonariusza, np. lęki, blokady psychiczne, czy źródła silnego stresu. W stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji, w części dotyczącej badania psychofizjologicznego z wykorzystaniem poligrafu, usunięty został zapis dotyczący 3-letniej praktyki w prowadzeniu badań

Testy sprawności fizycznej

W rozporządzeniu zawarto testy, za pomocą których określa się poziom ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy, mający istotny wpływ na realizację zadań na wybranych stanowiskach. Test ten służył będzie do oceny poziomu ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy, w oparciu o trzy podstawowe zdolności motoryczne - wytrzymałość, szybkość i siłę. Normy do oceny sprawności fizycznej zróżnicowane zostały ze względu na wiek i płeć. Rozporządzenie zmieniło dotychczasowy termin przeprowadzania testów z 1 kwietnia na 15 kwietnia, zarazem wydłużając do 15 czerwca czas ich przeprowadzania (było do 15 maja).

Badanie psychologiczne

Rozporządzenie reguluje również kwestie związane z badaniem psychologicznym, które przeprowadza się w zakresie niezbędnym do oceny sprawności intelektualnej i psychomotorycznej, dojrzałości emocjonalnej i społecznej, funkcjonowania, w tym sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, w związku z wykonywaniem zadań związanych z użyciem lub wykorzystaniem broni palnej, prowadzeniem czynności analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej oraz z obserwowaniem i rejestrowaniem, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. Osoba przeprowadzająca badanie, powinna posiadać, co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie psychologa (wcześniej było co najmniej trzyletni).

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 805) weszło w życie 121 kwietnia 2017 r.

Jolanta Mazur 21.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE