Strona główna » Wiedza » Aktualności » Należyta staranność możliwa także w branży paliwowej

Należyta staranność możliwa także w branży paliwowej

26.06.18

Organy podatkowe przy ocenie kwestii dochowania należytej staranności przez podatników powinny brać pod uwagę cały materiał dowodowy. Tak wynika z ustnego uzasadnienia jednego z ostatnich wyroków WSA w Warszawie. Tym razem sprawa dotyczyła branży paliwowej, która od lat postrzegana jest przez organy podatkowe za najbardziej narażoną na oszustwa w VAT.

articleImage: Należyta staranność możliwa także w branży paliwowej Własne

Organy zakwestionowały podatnikowi prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez jego kontrahentów – dostawców paliwa, którzy jak wynikało z wydanych wobec nich decyzji i przeprowadzonych postepowań karnych, okazali się członkami zorganizowanej grupy przestępczej.

Realność dostaw nie była przedmiotem kwestionowania, niemniej zdaniem organów obu instancji Podatnik nie dochował należytej staranności kupieckiej w doborze kontrahentów i powinien był wiedzieć, że transakcje z tymi dostawcami mogą się wiązać z udziałem w nielegalnym procederze mającym na celu wyłudzanie VAT. Nie zgadzając się z takim stanowiskiem podatnik złożył skargę na powyższe rozstrzygnięcie.

Materiał dowody musi być brany pod uwagę

W wydanym 14 maja 2018 r. wyroku (III SA/Wa 2198/17) WSA w Warszawie podzielił argumentację podatnika i uchylił zaskarżoną decyzję. W ustnych motywach orzeczenia sąd wskazał, że organ skupił się na decyzjach wydanych wobec dostawców spółki i praktycznie pominął pozostały materiał dowodowy w sprawie – a to on zaś powinien być brany pod uwagę przy ocenie należytej staranności kupieckiej.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynikało zaś, że wyłudzenie związane było z poboczną działalnością dostawców, a nie bezpośrednio z transakcjami nabycia paliwa (fikcyjne zakupy i fikcyjna dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów innych niż paliwo).

Przesłanki dochowania należytej staranności

Zdaniem Sądu podatnik dochował należytej staranności kupieckiej o czym świadczyły m.in. weryfikacja dokumentów rejestrowych przed nawiązaniem współpracy z dostawcami, jak i w trakcie współpracy (KRS, decyzje o przyznaniu dostawcom koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS, zaświadczenia, że dostawcy są czynnymi podatnikami VAT), osobiste spotkania, podpisanie pisemnych umów i weryfikacja jakości paliwa.

Sąd nie podzielił również argumentacji organów podatkowych, wskazując, że o braku dochowania należytej staranności kupieckiej przez podatnika nie mogą świadczyć okoliczności takie jak m.in.:
- dokonywanie ustaleń dotyczących treści umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej – co na wstępnym etapie współpracy jest uzasadnione,
- nabywanie paliwa w atrakcyjnych (ale rynkowych) cenach – poszukiwanie najtańszych dostawców jest bowiem działaniem uzasadnionym gospodarczo,
- brak rozwiniętej infrastruktury technicznej u dostawców – z decyzji o przyznaniu koncesji kontrahentom wynikało, że ich działalność miała być prowadzona bez wykorzystania infrastruktury technicznej. Pełnili oni bowiem rolę pośredników w obrocie paliwami.

Zobacz również: Należyta staranność w VAT >>

Nadzieja na podatników

Powyższe rozstrzygnięcie wpisuje się w ostatnie korzystne dla podatników orzecznictwo w sprawach dotyczących wyłudzeń VAT. Daje ono również nadzieję, że, nawet w tak wrażliwych na oszustwa branżach jak branża paliwowa, ocena dochowania należytej staranności powinna odbywać się na podstawie racjonalnych kryteriów weryfikowanych na moment transakcji, a nie przez pryzmat późniejszych ocen wyrażonych w decyzjach wydanych wobec dostawców, czy nabywców.

Michał Borowski, partner w Crido Taxand

Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia, Krzysztof Lasiński-Sulecki Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie >>

 

X

VAT


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu VAT? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
26.06.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE