Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Najem części muzeum bez podatku od nieruchomości

Najem części muzeum bez podatku od nieruchomości

21.11.17

Najem części muzeum nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości - wyjaśnia ekspert Vademecum Głownego Księgowego.

articleImage: Najem części muzeum bez podatku od nieruchomości fot. Thinkstock

Pytanie

Instytucja kultury (muzeum) posiada zamek wpisany do rejestru zabytków i w związku z tym korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości. W obecnym roku muzeum podpisało umowę wynajmu pomieszczeń dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod działalność gastronomiczną - kawiarnię w pomieszczeniach zamku.

Czy w związku z faktem podpisania umowy i wynajęcia pomieszczeń muzeum musi odprowadzić podatek od nieruchomości w stawkach przewidzianych dla prowadzenia działalności gospodarczej?

Odpowiedź

Najem części muzeum nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) - dalej u.p.o.l. zwolnione z podatku są grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie to zatem przestaje obowiązywać w odniesieniu do części zamku oddanej na potrzeby działalności gastronomicznej.

Niemniej jednak art 7 ust. 1 pkt 7 u.p.o.l. zwalnia z podatku od nieruchomości grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych niezależnie od tego, czy prowadzona w nich jest działalność gospodarcza. W efekcie powierzchnia zamku również w części przeznaczonej na gastronomię zwolniona jest z podatku od nieruchomości. Najem nie pozbawia bowiem muzeum władania nieruchomością, a stanowi w istocie wykonanie tego władztwa (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5.02.2013 r., I SA/Gd 1274/12).

Niezależnie od powyższego proszę zauważyć, że w przypadku najmu muzeum zwykle opodatkowany podatkiem od nieruchomości będzie najemca. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. najemca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Skoro jednak powierzchnia muzeum zwolniona jest z podatku, to i najemca nie będzie tej daniny uiszczał.

Krzysztof Klimek 21.11.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE