Strona główna » Wiedza » Aktualności » Mikroprzedsiębiorcy ruszają z pierwszą wysyłką JPK VAT

Mikroprzedsiębiorcy ruszają z pierwszą wysyłką JPK VAT

02.02.18

Od tego roku obowiązkowe jest prowadzenie pełnej ewidencji VAT w formie elektronicznej. Podatnicy muszą przesyłać swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT do resortu finansów, jako Jednolity Plik Kontrolny. Najważniejsze jest teraz jego prawidłowe oraz skuteczna wysyłka.

articleImage: Mikroprzedsiębiorcy ruszają z pierwszą wysyłką JPK VAT fot. Thinkstock

JPK_VAT jest sporządzany i przekazywany za okresy miesięczne, w terminach przewidzianych dla deklaracji VAT-7, czyli do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Oznacza to, że powyższy okres sprawozdawczy dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT został oderwany od kwartalnych rozliczeń VAT dokonywanych przez małych podatników. Także i ci podatnicy mają więc obowiązek comiesięcznego przekazywania JPK_VAT. Tak więc i dla nich pierwsza wysyłka musi nastąpić do 25 lutego br. W tym roku ten termin przesuwa się na 26 lutego, bo 25 lutego przypada w niedzielę.

Wysyłka przy użyciu trzeciego schematu
JPK_VAT przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej – w określonym układzie i formacie (schemat XML). Od rozliczenia za styczeń 2018 r. podatnicy są zobowiązani do przekazywania informacji dotyczących ewidencji VAT przy użyciu trzeciej struktury – JPK_VAT(3). JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. Pola kwot netto oraz kwot podatku wskazane w strukturze JPK, odpowiadają numeracji pól w deklaracji (np. pole nr 10 w deklaracji dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku – odpowiada polu K_10). Strukturę JPK_VAT(3) można podzielić na trzy następujące części: „Nagłówek”, „Podmiot” oraz „Dane”. Każdą z tych części szczegółowo opisuje dr Adam Bartosiewicz w poradniku JPK_VAT - od 2018 r. nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców.


Warto skorzystać z arkusza kalkulacyjnego
Obowiązku ewidencji w postaci pliku JPK_VAT nie powinni odczuć ci podatnicy, którzy korzystają z usług biura rachunkowego. JPK_VAT można utworzyć, bowiem przy pomocy uaktualnianego programu księgowego, który automatycznie wygeneruje plik. Jednak podatnicy, którzy rozliczają się samodzielnie mogą mieć spory problem. Owszem, przedsiębiorcy mogą bezpłatnie pobrać plik w formacie csv ze strony ministerstwa finansów, ale wypełnienie go po raz pierwszy może zająć sporo czasu i wysiłku nawet pomimo tego, że resort przygotował szczegółową broszurę informacyjną.
Wszystkim użytkownikom publikacji elektronicznych Wolters Kluwer polecamy lepsze rozwiązanie. Zachęcamy Państwa do skorzystania z arkusza kalkulacyjnego Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT(3). W wyszukiwarce publikacji wystarczy wpisać wyłącznie JPK VAT i postępować zgodnie z instrukcją. Arkusz zapisuje dane do pliku XML zgodnym z schematem Ministerstwa Finansów. Plik JPK w formacie XML zapisywany jest w tym samym folderze, w którym znajduje się ten arkusz Excela. Można go później wysłać przez Internet przy użyciu programu Ministerstwa Finansów o nazwie: Klient JPK 2.0 lub przy pomocy innych dostępnych aplikacji obsługujących wysyłkę plików JPK.


Arkusz prezentowany w naszych publikacjach elektronicznych pozwala na:
- import danych z plików CSV, TXT, XLS, XLSX, XML, DBF, ODS,
- podgląd zawartości pliku JPK,
- weryfikację poprawności danych, w tym NIP oraz nr VAT UE,
- sprawdzanie NIP podatników VAT czynnych w wyszukiwarce MF,
- sprawdzanie aktywności numeru VAT w VIES,
- scalanie plików JPK w jeden plik JPK,
- generowanie pliku JPK,
- sprawdzanie poprawności pliku JPK ze schematem XSD ze strony MF.


Sankcje za niezłożenie JPK VAT w terminie

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. Na pewno nie warto czekać na ostatnią chwilę, czyli do 26 lutego 2018 r. Niezłożenie JPK_VAT, w zależności od okoliczności, może być wykroczeniem lub przestępstwem. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu. Doradca podatkowy Mariusz Gumola zwraca uwagę w komentarzu praktycznym: "Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku przekazywania organom podatkowym danych w formacie JPK", że sankcja karna jest jedyną negatywną konsekwencją, jaka może spotkać podatników podatku od towarów i usług za niezłożenie w terminie informacji o prowadzonej ewidencji VAT. Przepisy nie przewidują bowiem w tym przypadku żadnych innych kar o charakterze administracyjnym. Zwraca też uwagę, że omówiona sankcja karna nie jest instytucją prawną o powszechnym i automatycznym zastosowaniu w tym sensie, że w praktyce jej nałożenie uzależnione jest de facto od swoistego uznania organów podatkowych uprawnionych do ścigania czynów skarbowych. Mogą one zdecydować w danym przypadku o niewszczynaniu postępowania karnego skarbowego. Można więc mieć nadzieję, że w początkowym okresie składania informacji o prowadzonej ewidencji VAT organy powinny odstępować od mechanicznego wszczynania postępowań karnych skarbowych w każdym przypadku niezłożenia takiej informacji w terminie.
 

Jednolity Plik Kontrolny Jacek Drzazga Jednolity Plik Kontrolny >>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE