Strona główna » Wiedza » Aktualności » MFW oczekuje szybkiej konsolidacji finansowej

MFW oczekuje szybkiej konsolidacji finansowej

19.05.17

W krótkim okresie MFW oczekuje kontynuacji silnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, choć konsolidacja fiskalna powinna rozpocząć się zdaniem Funduszu tak szybko, jak to możliwe, by ograniczać deficyt.

articleImage: MFW oczekuje szybkiej konsolidacji finansowej fot. Thinkstock

Opinie te znalazły się w oświadczeniu misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce, przedstawionym w czwartek na konferencji prasowej przez szefową misji Anne Ilyinę.

Mówiła ona między innymi, że MFW oczekuje kontynuacji silnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego. W tym roku oczekuje "odbicia do 3,6 procent w wyniku silnej konsumpcji oraz wyższych inwestycji w sektorze publicznym".

Misja MFW zwróciła też uwagę, że sytuacja na polskim rynku pracy uległa poprawie, a "stopa bezrobocia spada do najniższych poziomów w historii". Jednocześnie, wskazała misja, nastąpił szybki wzrost inflacji w kwietniu do 2 proc., a inflacja bazowa przyspieszyła do 0,9 proc.

"Sytuacja na rynku pracy i rekordowo wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych sugerują, że prawdopodobnie obecny wzrost gospodarczy jest na poziomie powyżej potencjału" - głosi oświadczenie misji MFW.

W krótkim okresie ryzyka dla perspektyw wzrostu są, zdaniem MFW, zrównoważone, ale utrzymanie obecnego tempa wzrostu w długim okresie "nie będzie możliwe bez szybszego wzrostu produktywności, silniejszych inwestycji prywatnych oraz wzrostu aktywności zawodowej".

"Negatywne trendy demograficzne, wolny wzrost produktywności, niskie inwestycje prywatne, braki infrastrukturalne oraz nierówności regionalne będą stanowiły wyzwanie dla perspektyw wzrostu" - zaznaczył Fundusz.

Jednocześnie, zdaniem MFW, konsolidacja fiskalna powinna rozpocząć się tak szybko, jak to możliwe.

"Prognozowany deficyt budżetowy w 2017 roku na poziomie 2,9 procent PKB jest tylko odrobinę poniżej procedury nadmiernego deficytu UE w wysokości 3 procent PKB. Priorytetem polityki fiskalnej w tym roku powinno być uniknięcie przekroczenia tej granicy oraz wykorzystanie lepszych niż planowane dochodów podatkowych do obniżenia deficytu, a w latach 2018-19 deficyt strukturalny powinien być obniżany o 0,5 procent w każdym roku" - oświadczyła misja MFW.

Z kolei, według misji, "średniookresowy cel fiskalny - deficyt strukturalny w wysokości 1 proc. PKB - powinien być osiągnięty nie później niż w 2023 roku".

Misja Funduszu zwróciła także uwagę, że konsolidacja fiskalna powinna uwzględniać "ostrożne szacunki oczekiwanych wpływów z tytułu reform administracji podatkowej". Wysiłki władz w tym zakresie są co prawda "godne uznania", a ostatnia poprawa wpływów z podatków "obiecująca", jednak zyski z tego tytułu są niepewne i powinny być ostrożnie planowane w budżecie - uważa MFW.

Odpowiadając na pytania na konferencji szefowa misji Anna Ilyina oceniła dotychczasowe rezultaty reformy podatkowej jako "zachęcające". Dodała jednak, że ostateczne rezultaty zależą "od tego, jak wiele jej instrumentów zostanie rzeczywiście przyjętych i wdrożonych przez rynek".

Podkreślała też, że "ideałem byłoby, gdyby następował stały wzrost przychodów poprzez skuteczny pobór podatków na skutek +rozszerzenia bazy+". "Jeśli idzie o stronę przychodową, to powinno się rozważyć również inne opcje, bo dotychczas skupiano się głównie na przestrzeganiu przepisów VAT. Tymczasem jest jeszcze cały obszar zwolnień z VAT, ograniczeń barier handlowych. Jest więc jeszcze sporo luk prawnych, które należy załatać" - oceniła szefową misji MFW.

Generalnie, zdaniem Funduszu, polityka gospodarcza powinna odzwierciedlać potrzebę budowy buforów w okresie silnej koniunktury oraz odpowiadać na długoterminowe wyzwania dla wzrostu i finansów publicznych.

Z kolei polityka pieniężna jest odpowiednia, jednak, jak głosi oświadczenie, "bank centralny powinien być gotowy na podniesienie stóp procentowych, jeśli przyspieszająca inflacja bazowa będzie stanowić zagrożenie dla celu inflacyjnego".

Ponadto "odporność sektora finansowego powinna być chroniona, tak aby utrzymać jego zdolność do finansowania wzrostu gospodarczego". W tym kontekście, choć obecnie "system bankowy pozostaje dobrze skapitalizowany oraz płynny", misja MFW przestrzegła przed dalszym spadkiem rentowności banków.

MFW pochwalił jednocześnie przygotowany program reform strukturalnych w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, m.in. plany reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Trzeba jednak w ramach SOR "zdefiniować kluczowe priorytety oraz przełożyć je na plany konkretnych reform".

"Strategia rozwoju powinna koncentrować się na poprawie otoczenia instytucjonalnego i biznesowego w Polsce, żeby uczynić ją bardziej atrakcyjną zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych" - zaznaczyła misja MFW.

Oświadczenie, jak podkreślono, wyraża jedynie wnioski misji pracowników MFW, natomiast nie musi pokrywać się z opinią Rady Wykonawczej MFW. "Na podstawie wstępnych wniosków misji pracownicy MFW przygotują raport, który, po uzyskaniu aprobaty zarządu, zostanie przedstawiony Radzie Wykonawczej MFW do dyskusji i decyzji" - stwierdzono. (PAP)

pś/ maja/ dym/

19.05.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pełnoletniość niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji podatkowych

  Obrazek do artykułu: Pełnoletniość niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji podatkowych

  Z preferencyjnego opodatkowania może skorzystać osoba samotnie wychowująca dziecko, bez względu na jego wiek, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymało ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji... Więcej

 • Sprawdź się i zostań podatkowym liderem

  Obrazek do artykułu: Sprawdź się i zostań podatkowym liderem

  Ministerstwo Rozwoju i Finansów zorganizowało konkurs dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych lub ekonomicznych. Uczestnicy konkursu „Podatkowi liderzy" mają za zadanie przedstawić swoje pomysły na zmiany w polskim systemie podatkowym. Na... Więcej

 • Firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych

  Obrazek do artykułu: Firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych

  Wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi KAS. przewiduje opublikowany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Propozycja ta oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie. Nowe regulacje... Więcej

 • Jak być dobrym szefem

  Obrazek do artykułu: Jak być dobrym szefem

  Sam fakt pełnienia funkcji przełożonego nie wystarcza by być prawdziwym liderem. Potrzebna jest kombinacja wielu różnych umiejętności i cech charakteru by stać się szefem, który jest nie tylko skuteczny, ale także ceniony przez pracowników. Oto... Więcej

 • Oferta biura musi być elastyczna!

  Obrazek do artykułu: Oferta biura musi być elastyczna!

  Minęły czasy, kiedy wszystkie kancelarie podatkowe i biura rachunkowe miały identyczną, niezmieniającą się od wielu lat ofertę. Silna konkurencja i nowe potrzeby klientów wymuszają stałe dostosowywanie się do zmieniających się warunków prowadzenia... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE