Strona główna » Wiedza » Podatki dla firm » MF wyjaśniło na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja kontrahenta

MF wyjaśniło na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja kontrahenta

30.08.17

Niestety według aktualnych przepisów to na podatnika przerzucono ryzyko związane z nieuczciwymi podmiotami występującymi w obrocie gospodarczym. Ministerstwo podkreśla, że niektóre oferty handlowe wymagają dodatkowej weryfikacji. Paweł Cybulski w odpowiedzi z 1.08.2017 r. na interpelację poselską wskazał na czy ma polegać dodatkowa weryfikacja kontrahenta.

articleImage: MF wyjaśniło na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja kontrahenta fot. Thinkstock

Firmę, z którą przedsiębiorca chce współpracować należy sprawdzić w ewidencji działalności, rejestrze podatników VAT, bazie REGON. Informacja ta wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów. Istnieje uzasadniona wątpliwość, czy zasadnym jest obciążanie uczciwych przedsiębiorców ryzykiem związanym z nieuczciwością ich kontrahentów. Niestety wg aktualnych przepisów to na podatnika przerzucono ryzyko związane z nieuczciwymi podmiotami występującymi w obrocie gospodarczym. Ministerstwo podkreśla, że niektóre oferty handlowe wymagają dodatkowej weryfikacji. Niestety jednocześnie nie wskazało dotychczas, jakie są to oferty, a także nie uszczegółowia, na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja. W odpowiedzi na interpretację posła Tomasza Jaskóły, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Paweł Cybulski wskazał, że do podstawowych czynności, jakich przedsiębiorca może dokonać przy weryfikacji kontrahenta, należą:

• potwierdzenie status podmiotu poprzez jego sprawdzenie na stronie internetowej: https://ppuslugi.mf.gov.pl/ w udostępnionej przez Ministerstwo Finansów usłudze: „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” na portalu podatkowym, gdzie podatnik może dokonać bieżącej weryfikacji kontrahenta.
Usługa umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym podatnikiem VAT czy też nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT, co jest niezwykle istotne w procesie dokumentowania przeprowadzenie transakcji gospodarczej.

• potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=PL – umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.

• złożenie wniosku o potwierdzenie, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie, czy podatnik jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, zgodnie z art. 96 art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia statusu kontrahenta.

• sprawdzenie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej,

• weryfikacja podmiotu w bazie REGON,

• dla podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych” (m.in. towary wymienione w załączniku nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług) – sprawdzenie czy sprzedawca figuruje na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości (http://kaucjagwarancyjna.mofnet.gov.pl/)
Dodatkowo, aby uczciwy przedsiębiorca nie stał się uczestnikiem procederu wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści, może także:

• sprawdzić, czy kontrahent ma swoją stronę internetową albo czy jego adres pocztowy nie jest fikcyjny,

• sprawdzić, czy kontrahent ma wymagane prawem koncesje i zezwolenia,

• zachować ostrożność, gdy ktoś zaproponuje tzw. dobry interes z kontrahentami z UE, szczególnie w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a szczególnie, jeżeli ten interes dotyczy zakupu/sprzedaży towaru spoza zakresu działalności tego przedsiębiorcy,

• zachować rozwagę, gdy propozycja zawarcia transakcji dotyczy handlu towarami stanowiącymi podwyższone ryzyko, np. złom, elektronika, telefony, karty telefoniczne, kawa, herbata, także złoto,

• sformalizować relacje z kontrahentami – każda umowa o współpracę z dostawcą wskazane jest, aby była zawarta na piśmie,

• zwrócić się do kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,

• zabezpieczyć się poprzez żądanie pisemnego zobowiązania się kontrahenta, że towar, który będzie sprzedawany, nie pochodzi z przestępstwa, i że nie był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej — oraz, że kontrahent nie uczestniczy i nie bierze udziału w oszustwie podatkowym,

• zażądać dołączenia do faktury specyfikacji dostarczanych towarów ze wskazaniem w niej indywidualnego numeru fabrycznego (seryjnego) każdego dostarczanego urządzenia oraz sprawdzać, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów uwzględniając liczne postulaty przedsiębiorców, w celu m.in. ochrony uczciwych podatników, podjęto działania mające na celu opracowanie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych, których spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.

Zakończył się już pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w podatku VAT. Zebrano 65 opinii od osób indywidualnych, firm, środowisk biznesowych.

W ocenie Ministerstwa Finansów zebrany w pierwszym etapie konsultacji materiał wskazuje na możliwość wypracowanie kompromisu w zakresie listy dobrych praktyk, chroniących uczciwych przedsiębiorców, którzy nabywają towary w transakcjach krajowych.

Na początku września odbędzie się konferencja z udziałem przedsiębiorców, którzy wzięli udział w pierwszym etapie konsultacji. Na konferencji powołany zostanie zespół roboczy składający się z przedstawicieli przedsiębiorców i administracji podatkowej, którego celem będzie wypracowanie ostatecznego dokumentu dotyczącego dobrych praktyk w zakresie należytej staranności.

Podsekretarz stanu wyjaśnił jednocześnie, że sam fakt dokonania weryfikacji w ewidencji działalności, rejestrze podatników VAT, bazie REGON nie zwalnia przedsiębiorcy od ewentualnych negatywnych następstw wynikających z nieuczciwości kontrahenta, jednakże wskazuje na chęć dochowania przez podatnika należytej staranności. Jak podkreślił każdy przypadek, w zależności od rodzaju transakcji i jej skomplikowania podlega indywidualnej analizie, a taka weryfikacja pozwoli podatnikowi na powzięcie informacji umożliwiających na podjęcie właściwych kroków w zakresie współpracy z takim kontrahentem.

Odpowiedź na interpelację poselską z 1.08.2017 r., sygn. DPP1.054.11.2017

 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Sejm RP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE