Strona główna » Wiedza » Aktualności » MF przygotowało przepisy wykonawcze w sprawie kas fiskalnych

MF przygotowało przepisy wykonawcze w sprawie kas fiskalnych

13.02.13

Ministerstwo Finansów przygotowało projekty trzech rozporządzeń wykonawczych w sprawie kas rejestrujących. Od kwietnia będą obowiązywały nowe przepisy określające sposób prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas oraz warunki ich użytkowania.

articleImage: MF przygotowało przepisy wykonawcze w sprawie kas fiskalnych fot. Thinkstock

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) z dniem 1 kwietnia 2013 r. traci moc. Aby zapewnić ciągłość regulacyjną w zakresie przepisów dotyczących m. in. sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków używania kas przez podatników, MF przygotował projekt rozporządzenia.

Projekt nawiązuje do regulacji obowiązującej, aczkolwiek doprecyzowano, że obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty). Dodatkowo szczegółowo uregulowano zasady zwrotu towaru lub reklamacji, a także sposób postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek np. zaewidencjonowanie nienależnych wartości na kasie rejestrującej. W projekcie doprecyzowano również definicję fiskalizacji kasy. W przypadku podatników, dla których podstawą opodatkowania jest marża, wprowadzono dla potrzeb ewidencjonowania tego rodzaju sprzedaży tzw. "zero techniczne".

Drugi z przygotowanych przez resort finansów projektów dotyczy terminu zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Określa on wzory dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy.

Trzeci projekt określa warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących. W stosunku do obowiązujących przepisów wprowadzono nową regulację, zgodnie z którą serwisant dokonuje obowiązkowego przeglądu technicznego kasy w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez podatnika.
W projektach założono, że nowe przepisy wykonawcze wejdą w życie od dnia 1 kwietnia 2013 roku.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE