Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Metoda korygowania błędnego numeru na fakturze otrzymanej od kontrahenta

Metoda korygowania błędnego numeru na fakturze otrzymanej od kontrahenta

06.05.08
articleImage: Metoda korygowania błędnego numeru na fakturze otrzymanej od kontrahenta fot. Thinkstock
Otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę VAT z błędnym numerem, tj. 1/2007 zamiast 1/2008.
Czy w tej sytuacji mamy prawo wystawić notę korygującą?

Taka informacja (numer kolejny faktury) nie jest objęta zakazem korygowania za pomocą noty korygującej. Jest ona w sposób oczywisty błędna. Nabywca (odbiorca faktury) może zatem skorygować ją za pomocą wystawienia noty korygującej.


Regulacje dotyczące wystawiania not korygujących zostały określone przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) - dalej r.z.n.p.
Przepis § 18 ust. 1 r.z.n.p. stanowi, że nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12 - może wystawić notę korygującą.

Noty korygujące wystawiane są zatem w sytuacjach, gdy w fakturze pierwotnej wystąpiła pomyłka. Nie można zaś za ich pomocą korygować pomyłek w pozycjach faktury określonych w przepisie § 9 ust. 1 pkt 5-12 r.z.n.p., tj. jednostek miary, ilości, wartości, stosowanej stawki podatku itd. W takim bowiem przypadku, dla skorygowania tych pozycji, nie może być wystawiona nota korygująca. Dla dokonania korekty w takich przypadkach niezbędne jest wystawienie faktury korygującej, który to obowiązek spoczywa - co do zasady - na sprzedawcy (wystawcy faktury pierwotnej).

Nota korygująca wystawiona zgodnie z regułami określonymi w omawianym rozporządzeniu ma status faktury. Musi on zawierać m.in. następujące elementy:
-numer kolejny i datę jej wystawienia,
-imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,
-dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3, 4 r.z.n.p., wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej, a także dodatkowo napis: nota korygująca.

Z pytania wynika, że mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską sprzedawcy (wystawcy faktury). Co prawda przepisy nie określają sposobu numerowania faktur (choć stanowią, że faktura powinna zawierać swój "numer kolejny"), to jednak w praktyce w numerze (jako jego składnik) zamieszcza się rok wystawienia faktury (niekiedy także miesiąc). Jeśli zatem dla faktury wystawionej w 2008 r. zastosowano numer "1/2007", to można przyjąć, iż jest to oczywisty błąd, omyłka pisarska.

Taka informacja (numer kolejny faktury) nie jest objęta zakazem korygowania za pomocą noty korygującej. Jest ona w sposób oczywisty błędna. Nabywca (odbiorca faktury) może zatem skorygować ją za pomocą wystawienia noty
korygującej.

Uwagi:

Notabene zauważyć trzeba, że moim zdaniem nie ma bezwzględnego wymogu korygowania takiej faktury. Jest to tzw. błąd mniejszej wagi, który nie skutkuje pozbawieniem faktury mocy odliczeniowej, ani nie pozbawia jej waloru dowodu księgowego. Oczywiście dokonać korekty można, aczkolwiek jest to jeden dokument więcej.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE