Strona główna » Wiedza » Podatki dla firm » Lewiatan: wiązanie faktury z paragonem wydłuży proces obsługi klienta

Lewiatan: wiązanie faktury z paragonem wydłuży proces obsługi klienta

12.10.17

Dla firm prowadzących sprzedaż objętą obowiązkiem fiskalizacji nowy obowiązek polegające na tym, że każde wystawienie faktury musi być poprzedzone wskazaniem numeru NIP na paragonie, będzie oznaczał konieczność dostosowania systemów oraz prowadzenie formalnej weryfikacji przesłanek uprawniających do wystawienia faktury.

articleImage: Lewiatan: wiązanie faktury z paragonem wydłuży proces obsługi klienta Własne

Konfederacja Lewiatan zgłosiła swoje uwagi do projektu z 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy stanowi kolejny element zmian w systemie podatkowym służący uszczelnieniu poboru podatków. Jedną z propozycji jest wprowadzenie zasady, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się dla nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie, jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer identyfikacji podatkowej nabywcy.

Resort Finansów proponuje dodać ustęp 4 do art. 106b i wprowadzić zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się dla nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie, jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą, którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej. Jeżeli więc nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę tylko w tej sytuacji, kiedy na paragonie będzie wpisany numer NIP nabywcy. Chodzi o powiązanie wystawianej faktury z konkretnym paragonem, tak żeby uniemożliwić wystawianie faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla nabywcy żądającego faktury. Uzasadnieniem dla ograniczenia możliwości uzyskania faktury tylko do przypadków, w których na paragonie fiskalnym wskazany jest numer identyfikacji podatkowej nabywcy, są nieprawidłowości stwierdzone przez organy podatkowe (występujące przede wszystkim na stacjach paliw), polegające na wystawianiu faktur, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nieodebranych przez klientów.

Czytaj także: MF chce zmienić zasady wystawiania faktur>>>

Lewiatan rozumie cel wprowadzenia zmiany, jednak w jego ocenie, objęcie nią wszystkich branż (nawet tych, które nie są narażone na proceder wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów) jest zbędne i nieproporcjonalnie kosztowne dla przedsiębiorców w stosunku do ewentualnych korzyści budżetu państwa. Dla firm prowadzących sprzedaż objętą obowiązkiem fiskalizacji nowy obowiązek będzie oznaczał konieczność dostosowania systemów oraz prowadzenie formalnej weryfikacji przesłanek uprawniających do wystawienia faktury. Pojawią się także problemy interpretacyjne w zakresie ewentualnego prawa do odliczenia VAT w sytuacji, w której omyłkowo, mimo braku numeru NIP (albo błędnego numeru) na paragonie - faktura została wystawiona. Dla klientów zmiana skutkować będzie wydłużeniem procesu obsługi.

Ponadto przepis nie powinien mieć zastosowania w przypadku płatności kartą, BLIK-em lub innym sposobem płatności, który umożliwia identyfikację nabywcy - faktura powinna móc być wystawiona.

W praktyce występują sytuacje, w których osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, proszą o wystawienie faktury. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, w takich sytuacjach, faktura niewystawiona do paragonu nie powinna zawierać numeru NIP. W ocenie Lewiatana projektowany przepis nie przewiduje takiej możliwości, wynika z niego, że każde wystawienie faktury musi być poprzedzone wskazaniem numeru NIP na paragonie. Według Lewiatana nawet doprecyzowanie wskazanej kwestii nie zmieni faktu, że nowy przepisy skutkować będzie zbędnymi komplikacjami w wystawianiu faktur. Projekt nie przewiduje także sytuacji wystąpienia pomyłki w numerze NIP na paragonie. Zdaniem Lewiatana ta kwestia ta również powinna zostać doprecyzowana.

 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Konfederacja Lewiatan
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE