Strona główna » Wiedza » Eksperci o podatkach » Lewiatan krytykuje pomysł udostępniania wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane

Lewiatan krytykuje pomysł udostępniania wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane

14.09.17

Jednym z założeń projektu z 29.08.2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych jest prowadzenie udostępnianych w BIP MF wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane, jako podatnicy VAT. Konfederacja Lewiatan negatywnie oceniła tą propozycję.

articleImage: Lewiatan krytykuje pomysł udostępniania wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane Fot. Konfederacja Lewiatan

Zdaniem Lewiatana zasadność odmowy wpisania danego podmiotu gospodarczego do rejestru podatników VAT, czy też prawidłowość jego wykreślenia, może budzić wątpliwości i być przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej. Wbrew sugestiom projektodawców, informacja o wykreśleniu podatnika z rejestru, ujawniona w projektowanym wykazie, wcale nie musi oznaczać, że podatnik, który został z rejestru wykreślony i prowadzi spór o zasadność tego wykreślenia, nie uzyska prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego podważającego legalność wykreślenia. Nie ma racjonalnych powodów, aby przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowoadministracyjnego w zakresie odmowy zarejestrowania w rejestrze podatników VAT, wykreślenia z tego rejestru, czy też przywrócenia wpisu w rejestrze, sugerować uczestnikom obrotu gospodarczego nierzetelność podmiotu, którego dotyczyła odmowa zarejestrowania, wykreślenie czy odmowa przywrócenia, przy pomocy wykazu autoryzowanego przez władzę publiczną. Ze względu na duże ryzyko pomyłek i brak jasnych kryteriów o odpowiedzialności urzędników podejmujących decyzje o wykreśleniu lub braku rejestracji uważamy, że do publicznej wiadomości nie powinno być podawanych więcej danych jak nr NIP i nazwa spółki. Dodatkowo zwracamy uwagę, że istniejąca baza weryfikacji statusu podatnika VAT na stronie Ministerstwa Finansów, wykorzystywana już przez wiele firm w Polsce, mogłaby zostać uzupełniona o okresy, za jakie sprawdzany jest statusu danego podatnika i stanowić jedno spójne źródło informacji. Dzisiaj możliwe jest, bowiem wyłącznie sprawdzenie statusu na dzień odpytania ze strony.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Konfederacja Lewiatan
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE