Strona główna » Wiedza » Eksperci o podatkach » Kto rozlicza podatek od dochodów małoletnich

Kto rozlicza podatek od dochodów małoletnich

21.04.17

Osoby niepełnoletnie również mogą uzyskiwać dochody. Jeżeli nie są przedmiotowo zwolnione od podatku, podlegają opodatkowaniu. Jednak sposób opodatkowania dochodów małoletniego zależy od ich rodzaju oraz zakresu prawnego opieki sprawowanej przez rodziców.

articleImage: Kto rozlicza podatek od dochodów małoletnich fot. Thinkstock

Zasadniczo dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, podlegające opodatkowaniu na terytorium RP, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Małoletnim (niepełnoletnim) jest osoba, która nie ukończyła 18 lat. Co ważne, przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletniość. Nie traci jej jednak w razie unieważnienia małżeństwa.

A zatem, jeżeli rodzicowi przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów małoletniego dziecka, to dochody z tego tytułu podlegają doliczeniu do dochodów rodzica. Warto pamiętać, że sposób opodatkowania dochodów małoletnich dzieci zależy od tego, czy rodzicom przysługuje zarząd nad danym składnikiem majątku dziecka, czy też nie. Rodzice mają bowiem obowiązek sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Przy czym, zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Ważne jest także, czy rodzice sprawują władzę rodzicielską.

Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Inaczej będzie w przypadku separacji. Małżonkowie nie dzielą wówczas dochodu dziecka po połowie. W takiej sytuacji dochód dziecka dolicza ten rodzic, który to dziecko wychowuje. Zresztą rodzic samotnie wychowujący dziecko, m.in. w związku z orzeczeniem separacji, ma prawo do preferencyjnego rozliczenia podatku.

Rozliczenia dochodów małoletniego dziecka dokonuje się w zeznaniu składanym przez rodzica lub rodziców, jeśli doliczają dochody dziecka po połowie do swoich dochodów. Wybiera się wówczas formularz zeznania PIT-36, do którego trzeba dołączyć odpowiednio wypełniony załącznik PIT/M, w którym wykazuje się dochody małoletniego.

Jednak nie wszystkie dochody małoletnich dolicza się do dochodów rodziców. Zasada ta nie dotyczy:

• dochodów z pracy małoletnich (z umowy o pracę, a także z umów cywilnoprawnych, np. zlecenia),

• stypendiów,

• dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku (np. książek, płyt, filmów, zabawek, drobnego sprzętu rekreacyjnego itp.); jeśli małoletni uzyska dochód np. z odpłatnego udostępnienia takich przedmiotów, dochodu tego nie dolicza się do dochodów rodziców.

W zakresie rozliczania dochodów małoletnich dzieci znaczenie ma osoba opiekuna. W praktyce zdarza się często, że opiekunami prawnymi nie są rodzice. Dochody dzieci (własnych albo przysposobionych) do swoich dochodów dodają rodzice, a nie inni opiekunowie prawni. W tym przypadku rozliczenie podatku dochodowego nastąpi na podstawie wystawionego przez ZUS formularza PIT-40A. Obowiązek ten nie dotyczy rodziców, których pozbawiono praw rodzicielskich lub odsunięto od zarządu majątkiem dziecka ustanawiając kuratora.

Poza osobą opiekuna mającego obowiązek doliczania do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka własnego lub przysposobionego lub wykazania tych dochodów w odrębnym zeznaniu, znaczenie ma rodzaj tych dochodów. Szerzej na ten temat w komentarzu Sławomira Liżewskiego "Dochody małoletnich" opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe pomaga rozliczyć PIT

  Obrazek do artykułu: Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe pomaga rozliczyć PIT

  Podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38, do 2 maja mogą online składać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, tzw. PFR – pre-filled tax return. PFR to świetny sposób na szybkie i sprawne rozliczenie z urzędem skarbowym... Więcej

 • Kto w rozliczeniu PIT za 2016 rok skorzysta z ulgi na dzieci

  Obrazek do artykułu: Kto w rozliczeniu PIT za 2016 rok skorzysta z ulgi na dzieci

  Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej. Z ulgi mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego... Więcej

 • Jak rozliczyć dochody z pracy za granicą za 2016 rok

  Obrazek do artykułu: Jak rozliczyć dochody z pracy za granicą za 2016 rok

  Wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Opodatkowanie tych dochodów podlega... Więcej

 • Wysokość kosztów podatkowych czasami można zmienić

  Obrazek do artykułu: Wysokość kosztów podatkowych czasami można zmienić

  Na rozliczenie rocznego podatku dochodowego pracownicy mają jeszcze nieco ponad miesiąc. W PIT uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wskazane wcześniej przez pracodawcę w PIT-11. Czasem można jednak przyjąć inne wartości. Więcej

 • Konstytucja biznesu podpisana

  Obrazek do artykułu: Konstytucja biznesu podpisana

  Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek pakiet ustaw tzw. Konstytucję biznesu. Podpisane przepisy wprowadzają m.in. nową instytucję działalności nierejestrowej. Będzie to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z tego tytułu nie... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE