Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Korekta deklaracji ZUS po kontroli - czy będzie kosztem w bieżącym roku?

Korekta deklaracji ZUS po kontroli - czy będzie kosztem w bieżącym roku?

30.09.09
articleImage: Korekta deklaracji ZUS po kontroli - czy będzie kosztem w bieżącym roku? fot. Thinkstock
Po kontroli ZUS zobligowani byliśmy do skorygowania deklaracji ZUS za lata 2005-2009. Jak zaksięgować zwiększenie kosztów za poprzednie lata? Czy będzie to koszt uzyskania przychodu w 2009 r.?
 

W omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia z dodatkowym kosztem roku 2009.


 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. zaczęły obowiązywać przepisy art. 22 ust. 6ba-6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 4g-4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z nimi; należności ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi, mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania w miesiącu wypłaty (postawienia do dyspozycji). Składki ZUS od tych należności w części finansowanej przez płatnika składek, stanowią natomiast koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15. dnia tego miesiąca

- w przypadku uchybienia tym terminom, składki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania dopiero w momencie ich zapłaty.

Powyższe powoduje, iż w sytuacji określonej w pytaniu mamy do czynienia ze składkami opłaconymi po terminie, a w konsekwencji - stanowią one koszt uzyskania przychodów w miesiącu zapłaty, a więc podatnik powinien rozliczyć je na bieżąco. Nie ma przy tym znaczenia, czy składki dotyczą pracowników, zleceniobiorców, czy innych podmiotów (np. przedsiębiorców).
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE