Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Korekta deklaracji ZUS po kontroli - czy będzie kosztem w bieżącym roku?

Korekta deklaracji ZUS po kontroli - czy będzie kosztem w bieżącym roku?

30.09.09
articleImage: Korekta deklaracji ZUS po kontroli - czy będzie kosztem w bieżącym roku? fot. Thinkstock
Po kontroli ZUS zobligowani byliśmy do skorygowania deklaracji ZUS za lata 2005-2009. Jak zaksięgować zwiększenie kosztów za poprzednie lata? Czy będzie to koszt uzyskania przychodu w 2009 r.?
 

W omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia z dodatkowym kosztem roku 2009.


 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. zaczęły obowiązywać przepisy art. 22 ust. 6ba-6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 4g-4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z nimi; należności ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi, mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania w miesiącu wypłaty (postawienia do dyspozycji). Składki ZUS od tych należności w części finansowanej przez płatnika składek, stanowią natomiast koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15. dnia tego miesiąca

- w przypadku uchybienia tym terminom, składki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania dopiero w momencie ich zapłaty.

Powyższe powoduje, iż w sytuacji określonej w pytaniu mamy do czynienia ze składkami opłaconymi po terminie, a w konsekwencji - stanowią one koszt uzyskania przychodów w miesiącu zapłaty, a więc podatnik powinien rozliczyć je na bieżąco. Nie ma przy tym znaczenia, czy składki dotyczą pracowników, zleceniobiorców, czy innych podmiotów (np. przedsiębiorców).
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE