Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT w przypadku rozłożenia na raty płatności za energię elektryczną?

Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT w przypadku rozłożenia na raty płatności za energię elektryczną?

14.10.13

Podatek VAT powinien być odliczony w okresie rozliczeniowym, w którym upływa termin płatności określony w treści faktury za energię elektryczną.

articleImage: Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT w przypadku rozłożenia na raty płatności za energię elektryczną? fot. Thinkstock

Pytanie

Spółka otrzymała bardzo wysoką fakturę za dostarczenie energii. Faktura obejmuje dostawę energii za czerwiec, faktura wystawiona w lipcu z terminem płatności w sierpniu. Dostawca energii na wniosek spółki rozłożył płatność na 12 miesięcy.
Proszę o informację, czy związku z tym, że zgodnie z ustawą, odliczenie podatku VAT przy świadczeniu usług ciągłych, w tym dostawy mediów, dokonuje się w terminie płatności, VAT od wyżej opisanej faktury powinien być odliczany w kolejnych okresach proporcjonalnie do zapłaty?

Odpowiedź

Podatek VAT powinien być odliczony w okresie rozliczeniowym, w którym upływa termin płatności określony w treści faktury za energię elektryczną.

Uzasadnienie

W mojej opinii, fakt rozłożenia płatności na raty nie wpływa na datę odliczenia podatku naliczonego z faktury za energię elektryczną. Powinni Państwo zastosować regulacje art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Powołane regulacje stanowią, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 u.p.t.u. (czyli dostaw energii elektrycznej), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy – w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Otrzymana przez Państwa faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy – faktura dokumentuje dostawę energii elektrycznej w czerwcu. Termin płatności upływa w sierpniu i moim zdaniem właśnie w tym okresie rozliczeniowym mają Państwo prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli z prawa tego Państwo nie skorzystali, to na podstawie art. 86 ust. 11 u.p.t.u. podatek naliczony może być odliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych tj. w deklaracji za wrzesień lub październik 2013 r. Termin płatności faktury w zasadzie nie uległ zmianie nadal upływa on w sierpniu. Nie otrzymali Państwo faktury korygującej, ani nie został podpisany aneks do umowy który wskazywałby inny termin (odległy) płatności. Moim zdaniem, na gruncie podatku VAT rozłożenie płatności na raty nie spowoduje, ani przesunięcia obowiązku podatkowego u sprzedawcy, ani nie wpłynie na prawo do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy. Termin płatności w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu energii pozostał niezmieniony. Na raty została rozłożona w zasadzie zaległość/ zadłużenie za świadczoną usługę. Dostawca energii podjął działanie dodatkowe w postaci rozłożenie na raty zaległości w płatności należności. Moim zdaniem jest to działanie odrębne od ustalenia samego terminu płatności za usługę.

Edyta Zaniewicz 14.10.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE