Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Kiedy należy ująć zwrot VAT z tytułu tax free, jeśli zapomniano tego dokonać w miesiącu zwrotu?

Kiedy należy ująć zwrot VAT z tytułu tax free, jeśli zapomniano tego dokonać w miesiącu zwrotu?

19.12.12

Nie ma podstaw, aby w przedstawionej sytuacji rozliczenie zwrotu podatku podróżnemu mogło nastąpić w ramach deklaracji VAT-7 za październik. Rozliczenia należy dokonać w drodze korekty deklaracji VAT-7 za sierpień.

articleImage: Kiedy należy ująć zwrot VAT z tytułu tax free, jeśli zapomniano tego dokonać w miesiącu zwrotu? fot. Thinkstock

Pytanie

Z tytułu tax free zwróciliśmy nabywcy VAT w sierpniu, ale zapomniałam ująć ten zwrotu w deklaracji VAT-7 za sierpień.
Czy mogę dokonać tego w deklaracji VAT za październik, czy też powinnam dokonać korekty sierpnia?

Odpowiedź

Nie ma podstaw, aby w przedstawionej sytuacji rozliczenie zwrotu podatku podróżnemu mogło nastąpić w ramach deklaracji VAT-7 za październik. Rozliczenia należy dokonać w drodze korekty deklaracji VAT-7 za sierpień.

Uzasadnienie

VAT jest podatkiem rozliczanym za miesięczne lub kwartalne okresy rozliczeniowy. O przyporządkowaniu każdej czynności podlegającej opodatkowaniu do danego okresu rozliczeniowego decyduje moment powstania obowiązku podatkowego – czynności te rozliczane są w tych okresach rozliczeniowych, w których obowiązek ten powstanie.

Dotyczy to również dostaw towarów podróżnym uprawnionym do otrzymania zwrotu, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. A zatem dostawy takie winny być wykazywane w deklaracjach za okresy rozliczeniowe powstania obowiązku podatkowego. Ustawodawca nie pozostawia podatnikom wyboru w tym zakresie.

Szczególna sytuacja ma miejsce, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego sprzedawca nie otrzyma wystawionego uprzednio przez sprzedawcę dokumentu towarów (tzw. dokumentu TAX FREE), na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz. W przypadkach takich dostawa dokonywana na rzecz podróżnego wykazywana jest w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego ze stawką krajową, a jednocześnie otrzymanie przez podatnika dokumentu, o którym mowa, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument (o ile dokument ten zostanie otrzymany nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy - zob. art. 128 ust. 2 u.p.t.u.). Również w tym zakresie ustawodawca nie pozostawia podatnikom wyboru okresu rozliczeniowego dokonania korekty.

W świetle powyższego nie ma podstaw, aby w przedstawionej sytuacji rozliczenie zwrotu podatku podróżnemu mogło nastąpić w ramach deklaracji VAT-7 za październik. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów na rzecz podróżnego, o której mowa, powstał w sierpniu, dostawę tę należy wykazać ze stawką 0 proc. w drodze korekty deklaracji VAT-7 za sierpień. Również w drodze korekty deklaracji VAT-7 za sierpień możecie Państwo dokonać korekty podatku należnego, o której mowa w art. 128 ust. 2 u.p.t.u. (jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu dostawy, o której mowa, powstał wcześniej, a w sierpniu na skutek otrzymania dokumentu TAX FREE staliście się Państwo uprawnieni do dokonania takiej korekty).

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Tomasz Krywan 19.12.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE