Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie oznaczenia PKWiU należy wykazać na wystawianych fakturach sprzedaży?

Jakie oznaczenia PKWiU należy wykazać na wystawianych fakturach sprzedaży?

22.02.10
articleImage: Jakie oznaczenia PKWiU należy wykazać na wystawianych fakturach sprzedaży? fot. Thinkstock
Spółka świadczy usługi z zakresu pośrednictwa finansowego (w udzielaniu kredytów) i ubezpieczeniowego (w zawieraniu umów ubezpieczenia jako agent), które są zwolnione z VAT.
Jakie oznaczenia PKWiU należy wykazać na wystawianych fakturach sprzedaży?

W tej sytuacji stosować należy oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 1997 r.
Jak wynika z art. 41 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu wejścia w życie u.p.t.u., nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli nie zostały określone w ustawie. Przed dniem wejścia w życie u.p.t.u. (tj. 20 kwietnia 2004 r.) obowiązywały w tym zakresie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.). Zatem do dnia dzisiejszego, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.t.u., w celu właściwego sklasyfikowania usług pod kątem opodatkowania ich podatkiem VAT, należy stosować symbole klasyfikacji PKWiU z 1997 r.
Zgodnie z § 3 pkt 1 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), PKWiU z 1997 r. stosuje się do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że na dzień wejścia w życie u.p.t.u. (tj. 20 kwietnia 2004 r.) obowiązywała PKWiU z 1997 r., klasyfikacja z 1997 r. ma także praktyczne zastosowanie po dniu 31 grudnia 2009 r. (wniosek z art. 41 ust. 14 u.p.t.u.) (zob. także wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 lipca 2008 r., I SA/Po 640/08, LEX nr 482121).

Uwagi
Powyższe zasady klasyfikowania usług zostaną niewątpliwie w niedalekiej przyszłości zmienione. Wynika to z zawartego na stronie Ministerstwa Finansów projektu ustawy o zmianie m.in. u.p.t.u. z dnia 2 lipca 2009 r. Z projektowanych zmian przepisów art. 8 ust. 3 i art. 41 ust. 14 u.p.t.u. wynika, iż usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych jedynie wówczas, gdy przepisy ustawowe i odpowiednie przepisy wykonawcze powołują symbole statystyczne. Ponadto w wyniku zmian zastosowanie miałaby tu PKWiU z 2008 r. Zmiany miały wejść 1 stycznia 2010 r., jednak póki co nie weszły.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE