Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż trofeów myśliwskich dokonaną przez nadleśnictwo na rzecz myśliwego?

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż trofeów myśliwskich dokonaną przez nadleśnictwo na rzecz myśliwego?

03.06.10
articleImage: Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż trofeów myśliwskich dokonaną przez nadleśnictwo na rzecz myśliwego? fot. Thinkstock
Nadleśnictwo w celu wykonania usługi polowań dla myśliwych krajowych i zagranicznych, nabywa usługi obce oraz wykonuje usługi własne. Wystawia fakturę VAT marża ze stawką VAT 22% na usługi nabyte. Na usługi własne wystawia fakturę VAT ze stawką 22%, ponieważ stanowią usługę całościową. Dodatkowo po zakończeniu polowania myśliwi mogą (nie muszą) nabyć trofea myśliwskie, w tym tusze, które są własnością nadleśnictwa.
Jeżeli dokonają takiego zakupu, to czy będzie on opodatkowany 3% stawką VAT?

Stawką podatku w wysokości 3% objęta jest dostawa towarów, których katalog jest ściśle określony przepisami w zakresie podatku od towarów i usług. W opisanej sprawie nie zostało dokładnie zdefiniowane co należy rozumieć pod pojęciem "tuszy" a także o tusze jakich zwierząt chodzi. Niemniej, sądzę, że w przedstawionej sprawie zastosowanie może znaleźć preferencyjna stawka podatku.
Pojęcie "tusza" jest zdefiniowane tylko w odniesieniu do niektórych gatunków zwierząt w Polskiej Klaryfikacji Towarów i Usług – dalej PKWiU. Słownikowa definicja wskazuje, że tusza to ubite zwierzę rzeźne po wstępnej obróbce; a także odgłowiona i wypatroszona ryba.
Ustawodawca w objaśnieniach do PKWiU definiuje czym jest tusza z bydła wołowego, tusza ze świń domowych, tusza jagnięca czy kozia. Jak sądzę jednak, w przedstawionej sprawie chodzi raczej o zwierzęta dzikie; zwierzynę łowną.
W odniesieniu do zwierząt rzeźnych tusza to ubite zwierzę po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, z głowami lub bez, z racicami lub bez, z dołączonymi podrobami lub bez, lub też z usuniętymi racicami lub szczeciną.
W klasyfikacji PKWiU nie znajdziemy odniesienia do tusz ze zwierząt dzikich. Jak sądzę jednak, chodzi raczej o sprzedaż mięsa niż odpadów, o które Państwo pytają.
Przede wszystkim należy powołać treść art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. gdzie czytamy, że towarami są rzeczy ruchome będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Podstawą do prawidłowego sklasyfikowania towaru dla celów podatkowych jest zatem klasyfikacja PKWiU.
Ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania stawki 3% VAT do ściśle określonej grupy towarów. Regulacje w tym zakresie wynikają z treści art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444 z późn. zm.) – dalej u.z.u.p.t.u. Treść powołanej podstawy prawnej stanowi, że w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku do ustawy.
Państwo w treści pytania powołują wymieniony w załączniku do ustawy pod pozycją 13 symbol PKWIU 15.11.40 "Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń".
Z klasyfikacji PKWiU wynika, że pod tym symbolem klasyfikowane są np.:
- jelita, pęcherze i żołądki zwierząt,
- szczecina i sierść świń lub dzików, sierść borsuka i inna sierść do wyrobu szczotek i pędzli, odpadki takiej szczeciny lub sierści,
- kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasów lub odżelatynowane, proszek i odpadki tych produktów,
- skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi jeleni, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i odpadki tych produktów,
- ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo, kantarydyna, żółć, nawet suszona, gruczoły i inne produkty zwierzęce używane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, chłodzone, mrożone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane.
Sądzę, że w przedstawionej sprawie nie chodzi Państwu o żadną z powyżej przedstawionych kategorii. Niemniej, gdyby przedmiotem sprzedaży był towar z zaprezentowanego powyżej katalogu to zastosowanie powinna znaleźć stawka VAT w wysokości 3%.
Jeżeli jednak chodzi tu o tusze mięsne; jadalne to prawidłową klasyfikacją, w mojej opinii, jest PKWiU 15.12.1. "Mięso i podroby jadalne pozostałe (w tym drobiowe i królicze)". Ten rodzaj towarów również jest opodatkowany stawką 3%, bowiem jest ujęty w załączniku "Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%" pod pozycją 14.
Do tej klasyfikacji w szczególności zalicza się:
- mięso i jadalne podroby z dzikich zwierząt pozostałe, osobno niewymienione, w tym z wielorybów i fok,
- mięso i jadalne podroby, świeże, chłodzone lub mrożone - z jeleni,
- mięso i jadalne podroby, świeże, chłodzone lub mrożone - z danieli,
- mięso i jadalne podroby, świeże, chłodzone lub mrożone - z saren,
- mięso i jadalne podroby ze zwierzyny łownej innej niż zające i dziki, świeże, chłodzone lub mrożone – pozostałe,
- mięso i jadalne podroby z dzikich zwierząt pozostałe, osobno niewymienione, w tym z wielorybów i fok.
Edyta Koślacz 03.06.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE