Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak zaksięgować poniesione koszty na nagrody w programie lojalnościowym?

Jak zaksięgować poniesione koszty na nagrody w programie lojalnościowym?

10.04.18

Programy lojalnościowe, mające na celu zapewnienie stałej sprzedaży na odpowiednio wysokim poziomie, mogą funkcjonować w różnorodny sposób.

articleImage: Jak zaksięgować poniesione koszty na nagrody w programie lojalnościowym? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Vademecum Głównego Księgowego:
Spółka w ramach organizowanych na rzecz klienta programów lojalnościowych i konkursów wydaje uczestnikom nagrody. Są to karty przedpłacone. Karty te zasilane są wartością przyznanej nagrody. Zasilenia kart dokonuje firma zewnętrzna (po uzyskaniu niezbędnych środków od spółki). Spółka z tego tytułu otrzymuje notę księgową. Kosztem tym obciąża następnie klienta zlecającego usługę. Jak poprawnie należy zaksięgować poniesione koszty i sprzedaż z tego tytułu?

Odpowiedź
Na początku należy zauważyć, iż programy lojalnościowe, mające na celu zapewnienie stałej sprzedaży na odpowiednio wysokim poziomie, mogą funkcjonować w różnorodny sposób. W szczególności jednostka sama może być organizatorem programu lojalnościowego lub też może uczestniczyć w programie lojalnościowym organizowanym przez osobę trzecią.
W sytuacji przedstawionej w treści pytania mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem.

Organizator programu lojalnościowego będący stroną trzecią powinien ująć w swoich księgach rachunkowych zarówno przychód, jak i koszt związany ze świadczeniem usługi na rzecz klienta uczestniczącego w takim programie, zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w art. 6 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r., tj. kierując się zasadą memoriału i zasadą współmierności przychodów i kosztów.

W sytuacji przedstawionej w treści pytania organizator programu lojalnościowego zostaje zobligowany do dostarczenia nagrody w momencie otrzymania zasilenia karty przedpłaconej przez firmę zewnętrzną. Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 12 u.o.r. aktywami jednostki są te zasoby majątkowe, nad którymi sprawuje ona kontrolę. Oznacza to, iż do momentu wydania nagrody należnej uczestnikowi programu lojalnościowego, nagroda ta stanowi składnik aktywów organizatora programu lojalnościowego.

A zatem, w momencie zasilenia karty przedpłaconej jednostka zadająca pytanie powinna ująć przychód przyszłych okresów, księgując wartość zasilenia na dobro konta 650 Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Natomiast pod datą wydania przedmiotowej nagrody organizator programu lojalnościowego powinien ująć przychód ze sprzedaży świadczonej przez siebie usługi, dokonując zapisu: Wn konto 650 Rozliczenia międzyokresowe przychodów, Ma konto 702 Sprzedaż usług działalności podstawowej lub konto 707 Sprzedaż usług działalności pomocniczej.

W momencie uznania konta przychodów ze sprzedaży (702 lub 707) jednostka zadająca pytanie powinna zaksięgować rozchód wydawanej nagrody w ciężar, odpowiednio, konta 712 Koszt własny sprzedanych usług działalności podstawowej lub konta 717 Koszt własny sprzedanych usług działalności pomocniczej.

 

Dorota Mikulska 10.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE