Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak wystawić fakturę zaliczkową za przedpłatę za stal z załącznika nr 11 (odwrotne obciążenie)?

Jak wystawić fakturę zaliczkową za przedpłatę za stal z załącznika nr 11 (odwrotne obciążenie)?

07.11.13

W sytuacji, w której po 30 września 2013 r. pobierana jest zaliczka na poczet dostawy, która ma być opodatkowana w procedurze odwróconego obciążenia, to także i ta zaliczka podlega odwrotnemu obciążeniu. Powinna być więc udokumentowana fakturą ze "stawką NP" z dopiskiem "odwrotne obciążenie"

articleImage: Jak wystawić fakturę zaliczkową za przedpłatę za stal z załącznika nr 11 (odwrotne obciążenie)? Własne

Pytanie

Jak prawidłowo wystawić fakturę zaliczkową za przedpłatę za stal z załącznika nr 11 (odwrotne obciążenie)?
Czy należy zastosować stawkę 23 proc., czy odwrotne obciążenie?

Odpowiedź

W sytuacji, w której po 30 września 2013 r. pobierana jest zaliczka na poczet dostawy, która ma być opodatkowana w procedurze odwróconego obciążenia, to także i ta zaliczka podlega odwrotnemu obciążeniu. Powinna być więc udokumentowana fakturą ze "stawką NP" z dopiskiem "odwrotne obciążenie"

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikiem jest podmiot nabywający towary wymienione w załączniku nr 11 do u.p.t.u., jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego od VAT, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. (dla towarów używanych).

Do transakcji sprzedaży różnego rodzaju wyrobów zastosowanie ma reguła, że podatek należny od tej dostawy jest rozliczany przez nabywcę, pod pewnymi warunkami:
- dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny;
- sprzedawany towar nie jest objęty zwolnieniem dla dostawy towarów używanych (przy nabyciu towarów będących złomem nie było prawa do odliczenia lub podatnik używał tych towarów krócej niż 6 miesięcy);
- towar jest wymieniony w załączniku nr 11 do u.p.t.u.

Od 1 października 2013 r. faktycznie rozszerza się katalog wyrobów wymienionych w załączniku nr 11 do u.p.t.u., obejmując nim także wiele różnych metali i wyrobów metalowych.
W sytuacji, w której po 30 września 2013 r. pobierana jest zaliczka na poczet dostawy, która ma być opodatkowana w procedurze odwróconego obciążenia, to także i ta zaliczka podlega odwrotnemu obciążeniu. Zaliczka nie jest bowiem żadną odrębną czynnością tylko częścią podstawy opodatkowania dla czynności, na poczet której jest otrzymywana.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.), na fakturze dokumentującej czynności opodatkowane w procedurze odwrotnego obciążenia powinien być dopisek "odwrotne obciążenie" (dotyczy to również odpowiednio faktur dokumentujących zaliczki na poczet dostaw tych towarów). Na tej fakturze zaliczkowej nie powinno być danych dotyczących stawki podatku i kwoty podatku.

Zobacz także:

Obrót towarami wrażliwymi a opodatkowanie VAT >>>

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE