Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak wypełnić CIT-8 w przypadku podatnika wpłacającego zaliczki w formie uproszczonej?

Jak wypełnić CIT-8 w przypadku podatnika wpłacającego zaliczki w formie uproszczonej?

25.03.14

W pozycji 70 części G zeznania podatkowego CIT-8(21) należy wpisać kwotę uproszczonej zaliczki - odpowiada ekspert Vademecum Głównego Księgowego

articleImage: Jak wypełnić CIT-8 w przypadku podatnika wpłacającego zaliczki w formie uproszczonej? fot. Thinkstock

Pytanie

W 2013 r. wpłacaliśmy zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Zeznanie CIT-8 złożyliśmy do 20 stycznia 2014 r.
Czy w tej sytuacji należy wypełnić poz. 70 w części G zeznania CIT-8 "należna zaliczka za miesiąc grudzień"?

Odpowiedź

W pozycji 70 części G zeznania CIT-8(21) należy wpisać kwotę uproszczonej zaliczki.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – dalej: u.p.d.o.p. podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (czyli podatku z przedostatniego roku podatkowego). Innymi słowy, wartość uproszczonej zaliczki za 2014 ustalamy w oparciu o podatek należny z roku 2012. Jest to zasada ogólna dotycząca rozliczania uproszczonych zaliczek, która zakłada, że w przedostatnim roku podatkowym podatnik osiągnął dochód. Wówczas kwotą należnej miesięcznej zaliczki jest wartość 1/12 podatku należnego z przedostatniego roku podatkowego

W mojej ocenie, brzmienie przepisu nie pozostawia wątpliwości, iż w przypadku wyboru uproszczonych zaliczek, w polach 59-70 oraz 82 deklaracji CIT-8(21) należy wpisać kwoty tych zaliczek. W przypadku wyboru tej metody uproszczona zaliczka staje się bowiem zaliczką należną, podlegającą wpłacie na konto urzędu skarbowego do 20-go dnia następnego miesiąca i jako taka powinna być wykazana w deklaracji CIT-8. Potwierdza to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2008 r. (IBPB3/423-307/08/CzP). Również z moich praktycznych doświadczeń wynika, iż wpisywanie kwoty należnych zaliczek uproszczonych w polach 59-70 oraz 82 deklaracji CIT-8 nie jest kwestionowane przez organy podatkowe.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Dominik Klemens 25.03.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE