Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak wykazać w CIT-8 przychody z odsetek od lokat gdy wspólnota w roku podatkowym osiągnęła stratę?

Jak wykazać w CIT-8 przychody z odsetek od lokat gdy wspólnota w roku podatkowym osiągnęła stratę?

24.01.14

Przychód z tytułu odsetek winien być wykazany w zeznaniu rocznym. Nawet jeżeli podatnik uzyskał stratę z działalności mieszkaniowej, a jednocześnie wystąpił u niego dochód z pozostałej działalności, musi wykazać dochód do opodatkowania.

articleImage: Jak wykazać w CIT-8 przychody z odsetek od lokat gdy wspólnota w roku podatkowym osiągnęła stratę? fot. Thinkstock

Pytanie

Wspólnota Mieszkaniowa za rok obrachunkowy poniosła stratę - koszty zarządu przekroczyły wpływy z zaliczek określonych uchwałą członków Wspólnoty. Wspólnota Mieszkaniowa w trakcie roku uzyskała odsetki od lokaty, które nie są zwolnione z podatku dochodowego.
Czy należy je zaprezentować w rozliczeniu rocznym CIT-8?
Jeśli tak, to w jakiej pozycji deklaracji?

Odpowiedź

Tak, przychód z tytułu odsetek winien być wykazany w zeznaniu rocznym.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że wspólnota zajmuje się gospodarką zasobami mieszkaniowymi stosuje zwolnienie ukonstytuowane w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym o osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Według tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak jednak wynika z treści pytania, w poprzednim roku wspólnota rozpoznała nie dochód a stratę. Jednocześnie wspólnota uzyskała przychody, które z uwagi na swoje źródło (inne niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi) nie uprawniają do zastosowania zwolnienia.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych stosujący zwolnienie przedmiotowe mają obowiązek wykazywać w deklaracji CIT-8 zarówno przychody i koszty z działalności opodatkowane jak i zwolnionej (co potwierdzone zostało m.in. w piśmie ministerstwa finansów z 6 października 2002 r., PB3-MD-8214-172/2002, wyrok NSA z 20 maja 2011 r., II FSK 80/10).

Stosownie do treści przepisu art. 7 ust. 3 u.p.d.o.p. strata z działalności zwolnione nie może kompensować dochodu z działalności opodatkowanej. Jednymi słowy, nawet jeżeli podatnik uzyskał stratę z działalności mieszkaniowej (zwolnionej od podatku dochodowego), a jednocześnie wystąpił u niego dochód z pozostałej działalności, musi wykazać dochód do opodatkowania.
W takim przypadku podatnik wykazuje w pozycji 27 deklaracji CIT-8 cały przychód osiągnięty na terytorium kraju (łącznie ze zwolnionym) a w pozycji 31 wszystkie koszty podatkowe (łącznie z tymi, które służą do wyznaczania dochodu zwolnionego od podatku).

Jednocześnie strata z działalności mieszkaniowej (zwolnionej) winna być wykazana w pozycji 37 deklaracji CIT-8. Co pozwoli uniknąć sytuacji, której strata taka zlikwiduje dochód do opodatkowania z pozostałej działalności.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Ostatnie dni na zgłoszenia w Loterii Paragonowej

  Obrazek do artykułu: Ostatnie dni na zgłoszenia w Loterii Paragonowej

  Akcja edukacyjna resortu finansów, która zachęca Polaków do wspierania uczciwych przedsiębiorców dzięki braniu paragonów fiskalnych, powoli dobiega końca. Zgłoszenia w Narodowej Loterii Paragonowej można rejestrować już tylko do 31 marca br. do końca... Więcej

 • Polacy za wprowadzeniem nowego systemu podatkowego

  Obrazek do artykułu: Polacy za wprowadzeniem nowego systemu podatkowego

  Uproszczenie dotychczasowego systemu podatkowego jest wyraźnie preferowane przez większość Polaków. 91 proc. z nich uważa, że propozycja wprowadzenia nowego systemu podatkowego, wyliczanego jako procent od sprzedaży firm, jest lepsza od aktualnie... Więcej

 • Piotr Walczak wiceministrem finansów i wiceszefem KAS

  Obrazek do artykułu: Piotr Walczak wiceministrem finansów i wiceszefem KAS

  Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała 22 marca 2017 r. Piotra Walczaka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Więcej

 • JPK: ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów i sprzedaży

  Obrazek do artykułu: JPK: ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów i sprzedaży

  Jednolite Pliki Kontrolne wykorzystywane są do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych w VAT. Od stycznia br. poszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązek comiesięcznego składania JPK. Jak poinformował resort... Więcej

 • Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

  Obrazek do artykułu: Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

  Przeciwdziałanie oszustwom w VAT było tematem spotkania doradczego, które odbyło się w Warszawie w siedzibie Business Centre Club. Szczególny nacisk położono na zmiany w przepisach o VAT od 2017 roku, dotychczasową praktykę organów podatkowych i... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE