Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak wykazać w CIT-8 przychody z odsetek od lokat gdy wspólnota w roku podatkowym osiągnęła stratę?

Jak wykazać w CIT-8 przychody z odsetek od lokat gdy wspólnota w roku podatkowym osiągnęła stratę?

24.01.14

Przychód z tytułu odsetek winien być wykazany w zeznaniu rocznym. Nawet jeżeli podatnik uzyskał stratę z działalności mieszkaniowej, a jednocześnie wystąpił u niego dochód z pozostałej działalności, musi wykazać dochód do opodatkowania.

articleImage: Jak wykazać w CIT-8 przychody z odsetek od lokat gdy wspólnota w roku podatkowym osiągnęła stratę? fot. Thinkstock

Pytanie

Wspólnota Mieszkaniowa za rok obrachunkowy poniosła stratę - koszty zarządu przekroczyły wpływy z zaliczek określonych uchwałą członków Wspólnoty. Wspólnota Mieszkaniowa w trakcie roku uzyskała odsetki od lokaty, które nie są zwolnione z podatku dochodowego.
Czy należy je zaprezentować w rozliczeniu rocznym CIT-8?
Jeśli tak, to w jakiej pozycji deklaracji?

Odpowiedź

Tak, przychód z tytułu odsetek winien być wykazany w zeznaniu rocznym.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że wspólnota zajmuje się gospodarką zasobami mieszkaniowymi stosuje zwolnienie ukonstytuowane w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym o osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Według tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak jednak wynika z treści pytania, w poprzednim roku wspólnota rozpoznała nie dochód a stratę. Jednocześnie wspólnota uzyskała przychody, które z uwagi na swoje źródło (inne niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi) nie uprawniają do zastosowania zwolnienia.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych stosujący zwolnienie przedmiotowe mają obowiązek wykazywać w deklaracji CIT-8 zarówno przychody i koszty z działalności opodatkowane jak i zwolnionej (co potwierdzone zostało m.in. w piśmie ministerstwa finansów z 6 października 2002 r., PB3-MD-8214-172/2002, wyrok NSA z 20 maja 2011 r., II FSK 80/10).

Stosownie do treści przepisu art. 7 ust. 3 u.p.d.o.p. strata z działalności zwolnione nie może kompensować dochodu z działalności opodatkowanej. Jednymi słowy, nawet jeżeli podatnik uzyskał stratę z działalności mieszkaniowej (zwolnionej od podatku dochodowego), a jednocześnie wystąpił u niego dochód z pozostałej działalności, musi wykazać dochód do opodatkowania.
W takim przypadku podatnik wykazuje w pozycji 27 deklaracji CIT-8 cały przychód osiągnięty na terytorium kraju (łącznie ze zwolnionym) a w pozycji 31 wszystkie koszty podatkowe (łącznie z tymi, które służą do wyznaczania dochodu zwolnionego od podatku).

Jednocześnie strata z działalności mieszkaniowej (zwolnionej) winna być wykazana w pozycji 37 deklaracji CIT-8. Co pozwoli uniknąć sytuacji, której strata taka zlikwiduje dochód do opodatkowania z pozostałej działalności.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Minister: podatek od sklepów od 1 kwietnia lub 1 maja

  Obrazek do artykułu: Minister: podatek od sklepów od 1 kwietnia lub 1 maja

  Ustawa o podatku od marketów mogłaby wejść w życie 1 kwietnia lub 1 maja, a nowa ustawa o VAT, która ma uszczelnić wpływy z tego podatku - w połowie roku; rozważamy różne warianty ws. wzrostu kwoty wolnej od podatku - mówi szef Komitetu Stałego Rady... Więcej

 • Księgowi chcą dobrego i spójnego prawa

  Obrazek do artykułu: Księgowi chcą dobrego i spójnego prawa

  Tylko spójne, wysokiej jakości, globalne regulacje mogą doprowadzić do pobudzenia światowego wzrostu gospodarczego – twierdzi Międzynarodowa Federacja Księgowych. Więcej

 • Można odliczyć VAT od biletu PKP rozliczanego w ramach delegacji

  Obrazek do artykułu: Można odliczyć VAT od biletu PKP rozliczanego w ramach delegacji

  Pracodawca może odliczyć podatek naliczony na podstawie biletu PKP przedstawionego w ramach rozliczenia delegacji przez osobę zatrudnioną na umowę o dzieło, jeśli jest to bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km... Więcej

 • Premie z zysku są kosztem podatkowym

  Obrazek do artykułu: Premie z zysku są kosztem podatkowym

  Coraz częściej pracodawcy wypłacają pracownikom nagrody uzależnione od wypracowanego przez firmę zysku. Pojawia się pytanie, czy środki przeznaczone na wypłatę tego rodzaju nagród stanowią koszt uzyskania przychodów? Zdaniem pracodawców - tak.... Więcej

 • Banki: podatek nie wpłynął na podnoszenie opłat

  Obrazek do artykułu: Banki: podatek nie wpłynął na podnoszenie opłat

  Szefowie banków jednoznacznie wskazali, że to co się dzieje z marżami i podwyższaniem opłat, nie jest związane z podatkiem bankowym - tak szef sejmowej komisji finansów Andrzej Jaworski (PiS) podsumował jej posiedzenie. Bankowcy jako powód podwyżek... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE