Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak wykazać w CIT-8 przychody z odsetek od lokat gdy wspólnota w roku podatkowym osiągnęła stratę?

Jak wykazać w CIT-8 przychody z odsetek od lokat gdy wspólnota w roku podatkowym osiągnęła stratę?

24.01.14

Przychód z tytułu odsetek winien być wykazany w zeznaniu rocznym. Nawet jeżeli podatnik uzyskał stratę z działalności mieszkaniowej, a jednocześnie wystąpił u niego dochód z pozostałej działalności, musi wykazać dochód do opodatkowania.

articleImage: Jak wykazać w CIT-8 przychody z odsetek od lokat gdy wspólnota w roku podatkowym osiągnęła stratę? fot. Thinkstock

Pytanie

Wspólnota Mieszkaniowa za rok obrachunkowy poniosła stratę - koszty zarządu przekroczyły wpływy z zaliczek określonych uchwałą członków Wspólnoty. Wspólnota Mieszkaniowa w trakcie roku uzyskała odsetki od lokaty, które nie są zwolnione z podatku dochodowego.
Czy należy je zaprezentować w rozliczeniu rocznym CIT-8?
Jeśli tak, to w jakiej pozycji deklaracji?

Odpowiedź

Tak, przychód z tytułu odsetek winien być wykazany w zeznaniu rocznym.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że wspólnota zajmuje się gospodarką zasobami mieszkaniowymi stosuje zwolnienie ukonstytuowane w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym o osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Według tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak jednak wynika z treści pytania, w poprzednim roku wspólnota rozpoznała nie dochód a stratę. Jednocześnie wspólnota uzyskała przychody, które z uwagi na swoje źródło (inne niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi) nie uprawniają do zastosowania zwolnienia.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych stosujący zwolnienie przedmiotowe mają obowiązek wykazywać w deklaracji CIT-8 zarówno przychody i koszty z działalności opodatkowane jak i zwolnionej (co potwierdzone zostało m.in. w piśmie ministerstwa finansów z 6 października 2002 r., PB3-MD-8214-172/2002, wyrok NSA z 20 maja 2011 r., II FSK 80/10).

Stosownie do treści przepisu art. 7 ust. 3 u.p.d.o.p. strata z działalności zwolnione nie może kompensować dochodu z działalności opodatkowanej. Jednymi słowy, nawet jeżeli podatnik uzyskał stratę z działalności mieszkaniowej (zwolnionej od podatku dochodowego), a jednocześnie wystąpił u niego dochód z pozostałej działalności, musi wykazać dochód do opodatkowania.
W takim przypadku podatnik wykazuje w pozycji 27 deklaracji CIT-8 cały przychód osiągnięty na terytorium kraju (łącznie ze zwolnionym) a w pozycji 31 wszystkie koszty podatkowe (łącznie z tymi, które służą do wyznaczania dochodu zwolnionego od podatku).

Jednocześnie strata z działalności mieszkaniowej (zwolnionej) winna być wykazana w pozycji 37 deklaracji CIT-8. Co pozwoli uniknąć sytuacji, której strata taka zlikwiduje dochód do opodatkowania z pozostałej działalności.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Współczesny księgowy musi podążać za zmieniającym się światem

  Obrazek do artykułu: Współczesny księgowy musi podążać za zmieniającym się światem

  Dyskusje o przyszłości rachunkowości i zawodu księgowego a także o cyberprzestrzeni i funkcjonowaniu w e-rzeczywistości zdominują II Kongres Polskiej Rachunkowości. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z okazji przypadającej w tym... Więcej

 • S&P potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Obrazek do artykułu: S&P potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Agencja ratingowa Standard & Poor's 21 kwietnia 2017 r. ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na dotychczasowym poziomie. To BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 dla długo-... Więcej

 • Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Obrazek do artykułu: Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Zapomoga wypłacona z funduszu pracowniczego z USA jest w Polsce opodatkowana na zasadzie odliczenia proporcjonalnego. Kwota ta powinna zostać wykazana w PIT-36 jako przychód z innych źródeł wraz z załącznikiem PIT-ZG, gdzie wykazany zostanie przychód... Więcej

 • KAS eliminuje nielegalny hazard

  Obrazek do artykułu: KAS eliminuje nielegalny hazard

  Ponad 3 tys. automatów do gier zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policjantami od 1 kwietnia, kiedy wprowadzono nowelizację ustawy o grach hazardowych - poinformował w piątek w Sejmie wiceminister finansów... Więcej

 • Ujawnianie informacji naprawdę istotnych w praktyce

  Obrazek do artykułu: Ujawnianie informacji naprawdę istotnych w praktyce

  Dokument "Ujawnianie informacji naprawdę istotnych", prezentowany przez Accountancy Europe, opisuje przykładowe ujawnienia zgodnie z dyrektywą w sprawie informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE