Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak ująć w kosztach wydatek na polisę ubezpieczeniową, zawartą w dniu 31 grudnia 2009 r., na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.?

Jak ująć w kosztach wydatek na polisę ubezpieczeniową, zawartą w dniu 31 grudnia 2009 r., na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.?

12.02.10
articleImage: Jak ująć w kosztach wydatek na polisę ubezpieczeniową, zawartą w dniu 31 grudnia 2009 r., na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.? fot. Thinkstock
Czy polisa ubezpieczeniowa zawarta w dniu 31 grudnia 2009 r. przed otwarciem działalności gospodarczej, na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., a dotycząca OC, od ognia i kradzieży, dotycząca działalności gospodarczej otwartej od 1 stycznia 2010 r. (prowadzona jest PKPiR, metodą kasową), ale płatna w dwóch ratach: jedna w momencie zawarcia polisy, a druga w czerwcu 2010 r., może być kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości polisy w dniu jej zawarcia, czy tylko ta jedna rata, a druga dopiero po zapłaceniu w czerwcu 2010 r.?
Proszę o podanie dokładanej odpowiedzi, w jaki sposób dokonać księgowania takiej polisy.
Koszty z tytułu zakupionej polisy ubezpieczeniowej można potrącić w kosztach uzyskania przychodów już teraz w pełnej wysokości. Koszt ten został już bowiem "poniesiony" (w rozumieniu przepisów podatkowych) w całości.
Reguły potrącania wydatków (innych kosztów) w kosztach uzyskania przychodów przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w przepisach art. 22 ust. 4-6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
Z opisu sytuacji przedstawionego w pytaniu wynika, że podatnik prowadzi PKPiR metodą kasową. Do takich podatników zastosowanie ma tylko jedna reguła odnosząca się do potrącania kosztów w czasie. Jest ona określona w art. 22 ust. 4 u.p.d.o.f. Zgodnie z nią, koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Koszty przez takich podatników mogą być zatem potrącone z chwilą ich poniesienia.
Określić należy zatem moment poniesienia kosztów przez takich podatników. Jest on określony w art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f. Zgodnie z powołanym przepisem, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
Koszt uzyskania przychodu, o którym mowa, może być zatem potrącony z chwilą wystawienia polisy (firmy ubezpieczeniowe nie wystawiają rachunków, ani faktur; w tym zatem przypadku dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu jest właśnie polisa). Okoliczność, że koszt został poniesiony jeszcze przed formalnym rozpoczęciem działalności nie ma tutaj znaczenia. Koszt niewątpliwie bowiem dotyczy działalności i ma związek z tym źródłem przychodów (jakim jest działalność gospodarcza). Żadne zaś przepisy nie zastrzegają, że koszt uzyskania przychodów nie może być poniesiony jeszcze przed rozpoczęciem uzyskania przychodów z tej działalności.
Problemem w sytuacji opisanej w pytaniu może być to, że polisa została wystawiona jeszcze 31 grudnia 2009 r., tzn., że koszt byłby potrącalny w roku 2009. Teoretycznie mogłoby to oznaczać konieczność potrącenia tego kosztu jeszcze w 2009 r. (co prowadziłoby do tego, że za 2009 r. powstawałaby strata).
Wydaje się jednak, że w tej szczególnej sytuacji - rozpoczynania działalności od 1 stycznia 2010 r. - można potrącić koszt, o którym mowa w 2010 r. z datą 1 stycznia 2010 r.
Jeśli chodzi o stosowne zapisy w PKPiR, to należałoby wpisać koszt z tytułu zakupu polisy (oczywiście w pełnej wysokości, a nie tylko części faktycznie zapłaconej) do kol. 13 (wydatki pozostałe) PKPiR.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Koszty naliczymy także od zaległego ekwiwalentu za urlop

  Obrazek do artykułu: Koszty naliczymy także od zaległego ekwiwalentu za urlop

  Ekwiwalent za urlop jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy, wobec czego jego wypłata uzasadnia naliczenie kosztów uzyskania, nawet jeśli wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy wyjasnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego. Więcej

 • PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

  Obrazek do artykułu: PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

  Podatnik może uwzględnić w zeznaniu rocznym przysługujące koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy płatnik dokona poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostaną... Więcej

 • Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

  Obrazek do artykułu: Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

  Minister Rozwoju przygotował projekt założeń do zmian w obowiązujących przepisach, które mają umożliwić tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, na zasadach zbliżonych do dotychczasowych. Wprowadzenie tych rozwiązań będzie... Więcej

 • Polska wersja GRI G4 pomoże firmom w opracowaniu raportów niefinansowych

  Obrazek do artykułu: Polska wersja GRI G4 pomoże firmom w opracowaniu raportów niefinansowych

  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z partnerami przygotowało polską wersję wytycznych GRI G4. To najbardziej popularny wzór raportowania niefinansowego. Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do... Więcej

 • Wielka Brytania podniesie podatki

  Obrazek do artykułu: Wielka Brytania podniesie podatki

  Brytyjski minister finansów George Osborne oświadczył we wtorek, że Wielka Brytania będzie musiała podnieść podatki i ograniczyć wydatki budżetowe dla sprostania ekonomicznym wyzwaniom, wynikającym z jej wystąpienia z Unii Europejskiej. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE