Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak ująć w deklaracji VAT korektę podatku związaną z nieuregulowaniem należności z tytułu wystawionej faktury VAT?

Jak ująć w deklaracji VAT korektę podatku związaną z nieuregulowaniem należności z tytułu wystawionej faktury VAT?

30.09.13

W sierpniu powstał u Państwa obowiązek korekty kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Ujęcie tej kwoty w deklaracji VAT-7 jest możliwe na jeden z dwóch sposobów, tj. przez zmniejszenie kwot w poz. 41 i 42 albo przez wykazanie kwoty korekty (ze znakiem minus) w poz. 44 deklaracji VA-7 (14) za sierpień 2013 r.

articleImage: Jak ująć w deklaracji VAT korektę podatku związaną z nieuregulowaniem należności z tytułu wystawionej faktury VAT? fot. Thinkstock

Pytanie

Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT w Polsce. W marcu 2013 r. kupiliśmy materiały do produkcji od innego podatnika. Odliczyliśmy VAT naliczony od otrzymanej faktury. W związku z tym, że materiał, który dotarł do nas nie posiadał odpowiednich parametrów, wstrzymaliśmy zapłatę za fakturę i wszczęliśmy procedurę reklamacyjną. Kontrahent reklamacji nie chce uznać. W sierpniu 2013 r. upływa 150 dzień od ustalonego terminu płatności, więc jesteśmy zobligowani do skorygowania podatku naliczonego za ten okres.
Jak należy poprawnie ująć tą korektę w deklaracji VAT-7 (14), a więc w jakich pozycjach deklaracji?
Czy dłużnik musi informować właściwy urząd skarbowy o dokonanej korekcie podatku naliczonego?

Odpowiedź

Skoro odliczyliście Państwo podatek naliczony z faktury, o której mowa, w sierpniu powstał u Państwa obowiązek korekty kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Ujęcie tej kwoty w deklaracji VAT-7 jest możliwe na jeden z dwóch sposobów, tj. przez zmniejszenie kwot w poz. 41 i 42 albo przez wykazanie kwoty korekty (ze znakiem minus) w poz. 44 deklaracji VA-7 (14) za sierpień 2013 r. Dłużnik nie musi informować urzędu skarbowego o dokonaniu takiej korekty.

Uzasadnienie

Jak od 1 stycznia 2013 r. stanowi art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Brzmienie tego przepisu powoduje, że skoro odliczyliście Państwo podatek naliczony z faktury, o której mowa, w sierpniu powstał u Państwa obowiązek korekty kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Z przepisów nie wynika sposób w jaki należy tę korektę ująć w deklaracji VAT, a w konsekwencji uważam, że macie Państwo do wyboru dwa sposoby. Po pierwsze możecie Państwo o kwotę korekty (oraz o odpowiadającą jej wartość netto) zmniejszyć kwotę w poz. 42 deklaracji VAT-7 (14) (oraz – odnośnie wartości netto - w poz. 41) za sierpień 2013 r. Po drugie możecie Państwa ująć kwotę korekty (bez odpowiadającej jej wartości netto) ze znakiem minus w poz. 44 (a następnie w poz. 45) deklaracji VAT-7 (14) za sierpień 2013 r. Oba sposoby prowadzą do tego efektu (zmniejszenia kwoty podatku odliczonego), a w konsekwencji – zważywszy brak przepisów precyzujących sposób postępowania – należy je uznać za dopuszczalne (nie ma podstaw, aby którykolwiek z nich uznać za niewłaściwy). Osobiście wybrałbym drugi ze wskazanych sposobów.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że obowiązujące przepisy nie nakładają na dłużników dokonujących korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 u.p.t.u., obowiązku zawiadamiania o tym organów podatkowych, w szczególności naczelników urzędów skarbowych (obowiązek taki istnieje tylko w przypadku wierzycieli korzystających z tzw. ulgi na złe długi – zob. art. 89a ust. 5 u.p.t.u.). A zatem – odpowiadając na drugie z pytań – dłużnik nie musi informować urzędu skarbowego o dokonaniu takiej korekty.

Tomasz Krywan 30.09.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE