Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak ująć w deklaracji VAT korektę podatku związaną z nieuregulowaniem należności z tytułu wystawionej faktury VAT?

Jak ująć w deklaracji VAT korektę podatku związaną z nieuregulowaniem należności z tytułu wystawionej faktury VAT?

30.09.13

W sierpniu powstał u Państwa obowiązek korekty kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Ujęcie tej kwoty w deklaracji VAT-7 jest możliwe na jeden z dwóch sposobów, tj. przez zmniejszenie kwot w poz. 41 i 42 albo przez wykazanie kwoty korekty (ze znakiem minus) w poz. 44 deklaracji VA-7 (14) za sierpień 2013 r.

articleImage: Jak ująć w deklaracji VAT korektę podatku związaną z nieuregulowaniem należności z tytułu wystawionej faktury VAT? fot. Thinkstock

Pytanie

Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT w Polsce. W marcu 2013 r. kupiliśmy materiały do produkcji od innego podatnika. Odliczyliśmy VAT naliczony od otrzymanej faktury. W związku z tym, że materiał, który dotarł do nas nie posiadał odpowiednich parametrów, wstrzymaliśmy zapłatę za fakturę i wszczęliśmy procedurę reklamacyjną. Kontrahent reklamacji nie chce uznać. W sierpniu 2013 r. upływa 150 dzień od ustalonego terminu płatności, więc jesteśmy zobligowani do skorygowania podatku naliczonego za ten okres.
Jak należy poprawnie ująć tą korektę w deklaracji VAT-7 (14), a więc w jakich pozycjach deklaracji?
Czy dłużnik musi informować właściwy urząd skarbowy o dokonanej korekcie podatku naliczonego?

Odpowiedź

Skoro odliczyliście Państwo podatek naliczony z faktury, o której mowa, w sierpniu powstał u Państwa obowiązek korekty kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Ujęcie tej kwoty w deklaracji VAT-7 jest możliwe na jeden z dwóch sposobów, tj. przez zmniejszenie kwot w poz. 41 i 42 albo przez wykazanie kwoty korekty (ze znakiem minus) w poz. 44 deklaracji VA-7 (14) za sierpień 2013 r. Dłużnik nie musi informować urzędu skarbowego o dokonaniu takiej korekty.

Uzasadnienie

Jak od 1 stycznia 2013 r. stanowi art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Brzmienie tego przepisu powoduje, że skoro odliczyliście Państwo podatek naliczony z faktury, o której mowa, w sierpniu powstał u Państwa obowiązek korekty kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Z przepisów nie wynika sposób w jaki należy tę korektę ująć w deklaracji VAT, a w konsekwencji uważam, że macie Państwo do wyboru dwa sposoby. Po pierwsze możecie Państwo o kwotę korekty (oraz o odpowiadającą jej wartość netto) zmniejszyć kwotę w poz. 42 deklaracji VAT-7 (14) (oraz – odnośnie wartości netto - w poz. 41) za sierpień 2013 r. Po drugie możecie Państwa ująć kwotę korekty (bez odpowiadającej jej wartości netto) ze znakiem minus w poz. 44 (a następnie w poz. 45) deklaracji VAT-7 (14) za sierpień 2013 r. Oba sposoby prowadzą do tego efektu (zmniejszenia kwoty podatku odliczonego), a w konsekwencji – zważywszy brak przepisów precyzujących sposób postępowania – należy je uznać za dopuszczalne (nie ma podstaw, aby którykolwiek z nich uznać za niewłaściwy). Osobiście wybrałbym drugi ze wskazanych sposobów.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że obowiązujące przepisy nie nakładają na dłużników dokonujących korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 u.p.t.u., obowiązku zawiadamiania o tym organów podatkowych, w szczególności naczelników urzędów skarbowych (obowiązek taki istnieje tylko w przypadku wierzycieli korzystających z tzw. ulgi na złe długi – zob. art. 89a ust. 5 u.p.t.u.). A zatem – odpowiadając na drugie z pytań – dłużnik nie musi informować urzędu skarbowego o dokonaniu takiej korekty.

Tomasz Krywan 30.09.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Współczesny księgowy musi podążać za zmieniającym się światem

  Obrazek do artykułu: Współczesny księgowy musi podążać za zmieniającym się światem

  Dyskusje o przyszłości rachunkowości i zawodu księgowego a także o cyberprzestrzeni i funkcjonowaniu w e-rzeczywistości zdominują II Kongres Polskiej Rachunkowości. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z okazji przypadającej w tym... Więcej

 • S&P potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Obrazek do artykułu: S&P potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Agencja ratingowa Standard & Poor's 21 kwietnia 2017 r. ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na dotychczasowym poziomie. To BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 dla długo-... Więcej

 • Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Obrazek do artykułu: Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Zapomoga wypłacona z funduszu pracowniczego z USA jest w Polsce opodatkowana na zasadzie odliczenia proporcjonalnego. Kwota ta powinna zostać wykazana w PIT-36 jako przychód z innych źródeł wraz z załącznikiem PIT-ZG, gdzie wykazany zostanie przychód... Więcej

 • KAS eliminuje nielegalny hazard

  Obrazek do artykułu: KAS eliminuje nielegalny hazard

  Ponad 3 tys. automatów do gier zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policjantami od 1 kwietnia, kiedy wprowadzono nowelizację ustawy o grach hazardowych - poinformował w piątek w Sejmie wiceminister finansów... Więcej

 • Ujawnianie informacji naprawdę istotnych w praktyce

  Obrazek do artykułu: Ujawnianie informacji naprawdę istotnych w praktyce

  Dokument "Ujawnianie informacji naprawdę istotnych", prezentowany przez Accountancy Europe, opisuje przykładowe ujawnienia zgodnie z dyrektywą w sprawie informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE