Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak prawidłowo podatkowo rozliczyć kwotę ubezpieczenia mając na uwadze, że wartość samochodu przekracza 20.000 euro?

Jak prawidłowo podatkowo rozliczyć kwotę ubezpieczenia mając na uwadze, że wartość samochodu przekracza 20.000 euro?

31.01.12

Pytanie
Spółka wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości powyżej 20000 EUR (bilansowo leasing finansowy). Leasingodawca zapłacił ubezpieczenie OC i AC za 1 rok użytkowania samochodu. Ubezpieczenie zostało ujęte przez leasingodawcę w ratach leasingowych (ubezpieczenie od III 2011 do III 2012 a kwota ubezpieczenia rozbita na 35 rat) W fakturze jest podana tylko łączna kwota raty leasingowej bez rozbicia na kapitał, odsetki i ubezpieczenie.
Jak prawidłowo podatkowo rozliczyć kwotę ubezpieczenia mając na uwadze, że wartość samochodu przekracza 20000 euro?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2012 r.
Jeżeli kwota ubezpieczenia jest elementem czynszu leasingowego (czyli jest opodatkowane VAT według stawki 23% zgodnie z uchwałą NSA) to jego wartość nie podlega wyłączeniu z kosztów podatkowych.
Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., do kosztów podatkowych nie zalicza się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO, przeliczona na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
Jak zatem widać ustawodawca podatkowy wyraźnie wskazał, iż nie jest kosztem podatkowym część wydatków ponoszonych w związku z ubezpieczeniem samochodu, którego wartość przekracza równowartość 20.000 euro.
Jednak z treści pytania wynika, że opłata ponoszona w związku z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu jest częścią kalkulacyjną opłat leasingowych (czyli jest opodatkowane VAT według stawki 23% zgodnie z uchwałą NSA). Skoro bowiem pojazd został ubezpieczony przez leasingodawcę, skoro sam finansujący nie wyodrębnia wartości składki z rat leasingowych, moim zdaniem należy przyjąć, iż dla korzystającego opłata taka jest jedynie jednym z elementów kalkulacyjnych raty czynszu leasingowego a nie składką na ubezpieczenie samochodu osobowego. Tymczasem ustawodawca, w art. 16 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p. wyraźnie nakazuje wyłączyć z kosztów składkę na ubezpieczenie samochodu. Jeżeli więc korzystający nie opłaca składki a ratę czynszu, na która składają się różne elementy kalkulacyjne, to moim zdaniem uzasadnionym jest twierdzenie, że nie powinien pomniejszać takiej raty o część jednego z elementów kalkulacyjnych. W konsekwencji cała rata (na zasadzie ogólnej, czyli po pomniejszeniu o VAT podlegający rozliczeniu) będzie kosztem podatkowym.
Radosław Kowalski

31.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE