Jak prawidłowo podatkowo rozliczyć kwotę ubezpieczenia mając na uwadze, że wartość samochodu przekracza 20.000 euro?

31.01.12

Pytanie
Spółka wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości powyżej 20000 EUR (bilansowo leasing finansowy). Leasingodawca zapłacił ubezpieczenie OC i AC za 1 rok użytkowania samochodu. Ubezpieczenie zostało ujęte przez leasingodawcę w ratach leasingowych (ubezpieczenie od III 2011 do III 2012 a kwota ubezpieczenia rozbita na 35 rat) W fakturze jest podana tylko łączna kwota raty leasingowej bez rozbicia na kapitał, odsetki i ubezpieczenie.
Jak prawidłowo podatkowo rozliczyć kwotę ubezpieczenia mając na uwadze, że wartość samochodu przekracza 20000 euro?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2012 r.
Jeżeli kwota ubezpieczenia jest elementem czynszu leasingowego (czyli jest opodatkowane VAT według stawki 23% zgodnie z uchwałą NSA) to jego wartość nie podlega wyłączeniu z kosztów podatkowych.
Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., do kosztów podatkowych nie zalicza się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO, przeliczona na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
Jak zatem widać ustawodawca podatkowy wyraźnie wskazał, iż nie jest kosztem podatkowym część wydatków ponoszonych w związku z ubezpieczeniem samochodu, którego wartość przekracza równowartość 20.000 euro.
Jednak z treści pytania wynika, że opłata ponoszona w związku z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu jest częścią kalkulacyjną opłat leasingowych (czyli jest opodatkowane VAT według stawki 23% zgodnie z uchwałą NSA). Skoro bowiem pojazd został ubezpieczony przez leasingodawcę, skoro sam finansujący nie wyodrębnia wartości składki z rat leasingowych, moim zdaniem należy przyjąć, iż dla korzystającego opłata taka jest jedynie jednym z elementów kalkulacyjnych raty czynszu leasingowego a nie składką na ubezpieczenie samochodu osobowego. Tymczasem ustawodawca, w art. 16 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p. wyraźnie nakazuje wyłączyć z kosztów składkę na ubezpieczenie samochodu. Jeżeli więc korzystający nie opłaca składki a ratę czynszu, na która składają się różne elementy kalkulacyjne, to moim zdaniem uzasadnionym jest twierdzenie, że nie powinien pomniejszać takiej raty o część jednego z elementów kalkulacyjnych. W konsekwencji cała rata (na zasadzie ogólnej, czyli po pomniejszeniu o VAT podlegający rozliczeniu) będzie kosztem podatkowym.
Radosław Kowalski

31.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - Podatki

Tego samego autora

Polecane lektury