Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak od 1 stycznia 2014 r. będziemy rozliczać na gruncie VAT refaktury dotyczące usług telekomunikacyjnych?

Jak od 1 stycznia 2014 r. będziemy rozliczać na gruncie VAT refaktury dotyczące usług telekomunikacyjnych?

04.10.13

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia, w tym odsprzedaży, usług telekomunikacyjnych powstawać będzie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności.

articleImage: Jak od 1 stycznia 2014 r. będziemy rozliczać na gruncie VAT refaktury dotyczące usług telekomunikacyjnych? fot. Thinkstock

Pytanie

Jak od 1 stycznia 2014 r. będziemy rozliczać na gruncie VAT refaktury dotyczące usług telekomunikacyjnych?
Podpisaliśmy umowę najmu z firmą X. Zaznaczono w niej, że będziemy obciążać kontrahenta za usługi telekomunikacyjne na podstawie naszych faktur.
Czy obowiązek podatkowy w przypadku takiej refaktury powinniśmy ustalać zgodnie z datą wystawienia przez nas faktury na najemcę?
Dla przykładu, w lutym otrzymujemy fakturę za usługi styczniowe i refakturujemy je na kontrahenta z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia.
Czy luty 2014 r. będzie dla nas jako refakturującego usługi telekomunikacyjne właściwym miesiącem rozliczenia?

Odpowiedź

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia, w tym odsprzedaży, usług telekomunikacyjnych powstawać będzie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności. W przedstawionej sytuacji oznaczać to będzie powstanie obowiązku podatkowego w lutym 2014 r. (w dniu wystawienia refaktury na najemcę).

Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będą nowe przepisy określające zasady powstawania obowiązku podatkowego. Przepisy te określać będzie nowy art. 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Przepisy te – podobnie jak przepisy obecnie obowiązujące – nie będą określać szczególnego sposobu powstawania obowiązku podatkowego przy tzw. refakturowaniu. W konsekwencji obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży towarów i usług dokumentowanych "refakturami" powstaje na zasadach właściwych dla odsprzedawanych towarów i usług (odpowiednie zastosowanie będzie miał, przykładowo, wyrok NSA z 25 października 2012 r., I FSK 65/12). W przypadku odsprzedaży (refakturowaniu) usług telekomunikacyjnych obowiązek ten powstawać zatem będzie z chwilą wystawienia faktury (zob. art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret pierwsze u.p.t.u.), nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności (zob. art. 19a ust. 7 u.p.t.u.).

W przedstawionej sytuacji faktury (refaktury) dokumentujące odsprzedaż usług telekomunikacyjnych będą wystawiane w lutym 2014 r., a więc obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży tych usług będzie powstawał w lutym 2014 r. (w dniu wystawienia faktury). Nie będzie mieć znaczenia, że przedmiotem odsprzedaży będą usługi telekomunikacyjne wykonane w styczniu 2014 r. Nie będzie miał również – inaczej niż ma się rzecz obecnie – termin płatności za odsprzedawane usługi telekomunikacyjne, gdyż przed jego upływem zostanie wystawiona faktura (zasadą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych będzie zaś powstawanie obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury).

Tomasz Krywan 04.10.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pełnoletniość niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji podatkowych

  Obrazek do artykułu: Pełnoletniość niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji podatkowych

  Z preferencyjnego opodatkowania może skorzystać osoba samotnie wychowująca dziecko, bez względu na jego wiek, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymało ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji... Więcej

 • Sprawdź się i zostań podatkowym liderem

  Obrazek do artykułu: Sprawdź się i zostań podatkowym liderem

  Ministerstwo Rozwoju i Finansów zorganizowało konkurs dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych lub ekonomicznych. Uczestnicy konkursu „Podatkowi liderzy" mają za zadanie przedstawić swoje pomysły na zmiany w polskim systemie podatkowym. Na... Więcej

 • Firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych

  Obrazek do artykułu: Firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych

  Wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi KAS. przewiduje opublikowany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Propozycja ta oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie. Nowe regulacje... Więcej

 • Jak być dobrym szefem

  Obrazek do artykułu: Jak być dobrym szefem

  Sam fakt pełnienia funkcji przełożonego nie wystarcza by być prawdziwym liderem. Potrzebna jest kombinacja wielu różnych umiejętności i cech charakteru by stać się szefem, który jest nie tylko skuteczny, ale także ceniony przez pracowników. Oto... Więcej

 • Oferta biura musi być elastyczna!

  Obrazek do artykułu: Oferta biura musi być elastyczna!

  Minęły czasy, kiedy wszystkie kancelarie podatkowe i biura rachunkowe miały identyczną, niezmieniającą się od wielu lat ofertę. Silna konkurencja i nowe potrzeby klientów wymuszają stałe dostosowywanie się do zmieniających się warunków prowadzenia... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE