Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak od 1 stycznia 2014 r. będziemy rozliczać na gruncie VAT refaktury dotyczące usług telekomunikacyjnych?

Jak od 1 stycznia 2014 r. będziemy rozliczać na gruncie VAT refaktury dotyczące usług telekomunikacyjnych?

04.10.13

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia, w tym odsprzedaży, usług telekomunikacyjnych powstawać będzie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności.

articleImage: Jak od 1 stycznia 2014 r. będziemy rozliczać na gruncie VAT refaktury dotyczące usług telekomunikacyjnych? fot. Thinkstock

Pytanie

Jak od 1 stycznia 2014 r. będziemy rozliczać na gruncie VAT refaktury dotyczące usług telekomunikacyjnych?
Podpisaliśmy umowę najmu z firmą X. Zaznaczono w niej, że będziemy obciążać kontrahenta za usługi telekomunikacyjne na podstawie naszych faktur.
Czy obowiązek podatkowy w przypadku takiej refaktury powinniśmy ustalać zgodnie z datą wystawienia przez nas faktury na najemcę?
Dla przykładu, w lutym otrzymujemy fakturę za usługi styczniowe i refakturujemy je na kontrahenta z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia.
Czy luty 2014 r. będzie dla nas jako refakturującego usługi telekomunikacyjne właściwym miesiącem rozliczenia?

Odpowiedź

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia, w tym odsprzedaży, usług telekomunikacyjnych powstawać będzie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności. W przedstawionej sytuacji oznaczać to będzie powstanie obowiązku podatkowego w lutym 2014 r. (w dniu wystawienia refaktury na najemcę).

Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będą nowe przepisy określające zasady powstawania obowiązku podatkowego. Przepisy te określać będzie nowy art. 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Przepisy te – podobnie jak przepisy obecnie obowiązujące – nie będą określać szczególnego sposobu powstawania obowiązku podatkowego przy tzw. refakturowaniu. W konsekwencji obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży towarów i usług dokumentowanych "refakturami" powstaje na zasadach właściwych dla odsprzedawanych towarów i usług (odpowiednie zastosowanie będzie miał, przykładowo, wyrok NSA z 25 października 2012 r., I FSK 65/12). W przypadku odsprzedaży (refakturowaniu) usług telekomunikacyjnych obowiązek ten powstawać zatem będzie z chwilą wystawienia faktury (zob. art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret pierwsze u.p.t.u.), nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności (zob. art. 19a ust. 7 u.p.t.u.).

W przedstawionej sytuacji faktury (refaktury) dokumentujące odsprzedaż usług telekomunikacyjnych będą wystawiane w lutym 2014 r., a więc obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży tych usług będzie powstawał w lutym 2014 r. (w dniu wystawienia faktury). Nie będzie mieć znaczenia, że przedmiotem odsprzedaży będą usługi telekomunikacyjne wykonane w styczniu 2014 r. Nie będzie miał również – inaczej niż ma się rzecz obecnie – termin płatności za odsprzedawane usługi telekomunikacyjne, gdyż przed jego upływem zostanie wystawiona faktura (zasadą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych będzie zaś powstawanie obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury).

Tomasz Krywan 04.10.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE