Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak najkorzystniej przeprowadzić operację sprzedaży sklepu?

Jak najkorzystniej przeprowadzić operację sprzedaży sklepu?

15.09.10
articleImage: Jak najkorzystniej przeprowadzić operację sprzedaży sklepu? fot. Thinkstock
Siedziba firmy mieści się w miejscu zamieszkania, sklep spożywczy ma inną lokalizację. Ma nastąpić sprzedaż sklepu: towary handlowe i pełne wyposażenie. Nie jest wykluczone, że pracownicy podejmą pracę u nowego właściciela. Podatnik chce na kilka miesięcy zawiesić działalność, a potem uruchomić sklep z zabawkami. Rozlicza się na zasadach ogólnych (pkpir). Jest podatnikiem VAT.
Jak najkorzystniej przeprowadzić całą operację?
Jak ma wyglądać faktura na sprzedaż sklepu (towary handlowe, wyposażenie, środki trwałe), jeżeli nabywca chce nabyć go jako całość?

Sklep ma inną lokalizację niż siedziba jednoosobowej firmy. Po kilkumiesięcznym okresie zawieszenia działalności przez sprzedającego, ma zostać otwarty w innej lokalizacji sklep z innym asortymentem.
W przypadku opisanym w pytaniu, przy tak nakreślonym planie działania, nie ma specjalnych możliwości wyboru. Można się jedynie zastanawiać, czy sprzedawać sklep jako "zorganizowaną część przedsiębiorstwa", czy nie. Ma to znaczenie głównie w kontekście opodatkowania VAT oraz PCC (wybór w dużej mierze zależy od statusu nabywcy – co dla niego będzie korzystniejsze).
Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Wymagałoby to bowiem znajomości wielu niuansów. Istotne jest też zapewne, czy działalność zostanie podjęta (wznowiona) jeszcze w tym roku, czy dopiero w roku następnym oraz tego, jakie były wartości remanentów w dotychczasowej działalności.
W zasadzie jednak specjalnego wyboru – przy tak nakreślonych planach – przynajmniej na gruncie podatku dochodowego nie ma.
Na gruncie podatku od towarów i usług można się zastanawiać, czy mamy tu do czynienia ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy też nie. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega podatkowi od towarów i usług, lecz łączy się u nabywcy z obowiązkiem w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (co może być uciążliwe). Jeśli zatem nabywca jest lub będzie podatnikiem VAT czynnym, to lepiej sprzedać mu te towary, wyposażenie, etc. z VAT.

To, czy sklep spożywczy zostanie sprzedany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, bądź nie, ma (może mieć) jeszcze pewne znaczenie dla sposobu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (jeśli takie składniki majątku również są sprzedawane).
Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych specjalnych możliwości nie ma. Jeśli towary i wyposażenie zostaną teraz sprzedane, to powstanie przychód z działalności gospodarczej. Trzeba się będzie z niego rozliczyć łącznie z pozostałymi przychodami (dochodami z działalności).
Nie wiem, o jakiej wysokości przychodów (dochodów) ze sprzedaży mówimy. Przy wysokim poziomie dochodów można się zastanawiać, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem zamknięcie (likwidacja działalności). Wtedy dochód z likwidacji (tzn. wartość remanentu końcowego pomnożona przez wskaźnik rentowności z ostatnich trzech miesięcy, ewentualnie z ostatniego roku) ulega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym.
Wybór takiej, czy innej drogi postępowania zależy od konkretnych okoliczności danego przypadku. To zaś wymaga znajomości szczegółów sprawy.
Piszecie Państwo, że nabywca chce nabyć sklep jako całość (towary handlowe, wyposażenie, środki trwałe).
Trzeba tutaj odróżnić dwie sytuacje.

Jeśli nabywca przejmuje całość składników majątkowych związanych ze sklepem, to wówczas mamy do czynienia z dostawą różnych towarów (na gruncie VAT). Należałoby więc wystawić fakturę VAT na wszystkie te składniki majątkowe, wyszczególniając na niej poszczególne ceny, ilości oraz wartości wszystkich składników majątkowych objętych daną transakcją.
Jeśli natomiast nabywca przejmuje nie tylko składniki materialne, ale również i pewne dodatkowe elementy związane z prowadzonym sklepem, takie jak np. staje się nowym pracodawcą pracowników, przejmuje zobowiązania dotychczasowego podatnika (prowadzącego sklep), przejmuje nazwę, logo sklepu, przejmuje dotychczasowe kontrakty z dostawcami i nabywcami, to wówczas mamy do czynienia z transakcją stanowiącą sprzedaż przedsiębiorstwa. Do transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa w ogóle nie stosuje się przepisów u.p.t.u. - zgodnie z art. 6 pkt 1 u.p.t.u. W związku z tym transakcja taka nie podlega udokumentowaniu fakturą. Nie można wystawić faktury dla takiej transakcji. Jeśli taka faktura zostałaby wystawiona, to trzeba byłoby ją potraktować jako fakturę, o której mowa w art. 106 ust. 1 u.p.t.u. W konsekwencji sprzedawca i tak musiałby zapłacić podatek wykazany na fakturze (art. 106 ust. 1 u.p.t.u.), zaś nabywca takiego "podatku" z faktury nie mógłby odliczyć (zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u.).
Dla udokumentowania takiej transakcji (której przedmiotem będzie całe przedsiębiorstwo) można wystawić rachunek, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p. O wystawianiu rachunków stanowią art. 87 o.p. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373).
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE