Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak księgować fakturę w przypadku nabycia do którego stosuje się odwrotne obciążenie w VAT?

Jak księgować fakturę w przypadku nabycia do którego stosuje się odwrotne obciążenie w VAT?

30.10.13

W przypadku nabycia towarów, do którego stosuje się tzw. odwrotne obciążenie w VAT, kwota podatku należnego stanowi jednocześnie u nabywcy kwotę podatku naliczonego.
Zatem nabywca wykazuje naliczoną kwotę podatku w ewidencji VAT, zarówno w części dotyczącej podatku należnego, jak i w części dotyczącej podatku naliczonego.

articleImage: Jak księgować fakturę w przypadku nabycia do którego stosuje się odwrotne obciążenie w VAT? fot. Thinkstock

Pytanie

Jak księgować fakturę w przypadku nabycia towarów, do którego stosuje się tzw. odwrotne obciążenie w VAT?

Odpowiedź

W przypadku nabycia towarów, do którego stosuje się tzw. odwrotne obciążenie w VAT, kwota podatku należnego stanowi jednocześnie u nabywcy kwotę podatku naliczonego.
Zatem nabywca wykazuje naliczoną kwotę podatku w ewidencji VAT, zarówno w części dotyczącej podatku należnego, jak i w części dotyczącej podatku naliczonego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do u.p.t.u., jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u.,
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u.,
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.

Na podstawie art. 106 ust. 1 i 1a u.p.t.u. podatnicy, o których mowa w art. 15 u.p.t.u., są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u., w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku.

Na mocy art. 106 ust. 7 zdanie pierwsze u.p.t.u., w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, mogą być wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) oraz ust. 10 pkt 2 u.p.t.u. kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest ich nabywca. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w takim przypadku w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Zobacz także:

Obrót towarami wrażliwymi a opodatkowanie VAT >>>

Karol Różycki 30.10.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE