Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Fiskus nie zawiesi postępowania, którego nie można wszcząć

Fiskus nie zawiesi postępowania, którego nie można wszcząć

17.05.17

Brak jest podstaw do zawieszenia postępowania wymiarowego, skoro strona tego postępowania zmarła przed jego wszczęciem. Tak wynika z wyroku WSA w Kielcach z 12 kwietnia 2017 r.

articleImage: Fiskus nie zawiesi postępowania, którego nie można wszcząć fot. Thinkstock

Sprawa dotyczyła zawieszenia postępowania podatkowego po nieżyjącym podatniku. Chodziło o sprawę ustalenia przez wójta wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym i od nieruchomości za rok 2016 do czasu prawomocnego orzeczenia przez sąd powszechny o prawie własności części zabudowanej nieruchomości. Sęk w tym jednak, że podatnik zmarł przed wszczęciem postępowania wymiarowego.

SKO, jako organ odwoławczy, badając w trybie zażaleniowym sprawę wskazał, że śmierć strony jest przesłanką zawieszenia postepowania tylko wówczas, gdy nastąpiła już w trakcie wszczętego postepowania. Natomiast śmierć strony "potencjalnej" przed wszczęciem postępowania podatkowego (np. przed skutecznym doręczeniem postanowienia o wszczęciu postępowania) powoduje, że nie może być w ogóle mowy o wszczęciu postępowania, gdyż nie ma centralnego podmiotu postępowania - strony. Podatnik nie żyje od roku 2015, zatem organ wydając postanowienie nie mógłby doręczyć go osobie nieżyjącej, a zatem postępowanie podatkowe wobec niej za rok 2016 nie zostałoby wszczęte.

SKO stwierdziła więc brak podstaw w przepisach prawa do zawieszenia postępowania w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2016, skoro strona tego postępowania zmarła w roku 2015, a więc przed wszczęciem postępowania dotyczącego wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2016. Ponadto Kolegium ustaliło, że wymiar podatku w przedmiotowej sprawie wynosi 17,00 zł. Natomiast koszt doręczenia decyzji podatkowych to 25,00 zł. SKO uznało, że podatnik winien umorzyć postępowanie w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości będącej przedmiotem sprawy na rok 2016. W jego opinii nie ma także potrzeby prowadzenia przez organ postępowania w sprawie ustalenia spadkobierców, w sytuacji, gdy postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2016 podlega umorzeniu.

Spadkobierca nie zgodził się z SKO. Jego zdaniem organ podatkowy winien zainicjować przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłej.

Sprawa trafiła do WSA w Kielcach. Zdaniem sądu rację ma tu SKO. Sąd podkreślił, że podatnikiem podatku od nieruchomości może być wyłącznie żyjąca osoba fizyczna, a nie osoba, która zmarła. Zdolność prawna osoby fizycznej ustaje z chwilą jej śmierci. Konsekwencją utraty zdolności prawnej jest to, że w stosunku do osoby zmarłej nie można wszcząć i prowadzić postępowania administracyjnego i wydać decyzji. A to oznacza, iż brak jest podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie wymiaru podatku za 2016 r., skoro strona tego postepowania zmarła w 2015 r., a więc przed wszczęciem postępowania dotyczącego wymiaru podatku za 2016 rok.

Według sądu SKO zasadnie uchyliło więc postanowienie organu pierwszej instancji o zawieszeniu postępowania. Niezależnie od powyższego w sprawie zaistniała także potrzeba umorzenia postępowania w przedmiocie postępowania w sprawie wymiaru podatku. Spełniona została bowiem hipoteza wynikająca z art. 6 ust. 8a u.p.o.l, co obligowało organ stosownie do art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej do podjęcia rozstrzygnięcia w zakresie umorzenia postępowania.

Wyrok WSA w Kielcach z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 173/17

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: NSA
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pełnoletniość niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji podatkowych

  Obrazek do artykułu: Pełnoletniość niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji podatkowych

  Z preferencyjnego opodatkowania może skorzystać osoba samotnie wychowująca dziecko, bez względu na jego wiek, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymało ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji... Więcej

 • Sprawdź się i zostań podatkowym liderem

  Obrazek do artykułu: Sprawdź się i zostań podatkowym liderem

  Ministerstwo Rozwoju i Finansów zorganizowało konkurs dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych lub ekonomicznych. Uczestnicy konkursu „Podatkowi liderzy" mają za zadanie przedstawić swoje pomysły na zmiany w polskim systemie podatkowym. Na... Więcej

 • Firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych

  Obrazek do artykułu: Firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych

  Wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi KAS. przewiduje opublikowany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Propozycja ta oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie. Nowe regulacje... Więcej

 • Jak być dobrym szefem

  Obrazek do artykułu: Jak być dobrym szefem

  Sam fakt pełnienia funkcji przełożonego nie wystarcza by być prawdziwym liderem. Potrzebna jest kombinacja wielu różnych umiejętności i cech charakteru by stać się szefem, który jest nie tylko skuteczny, ale także ceniony przez pracowników. Oto... Więcej

 • Oferta biura musi być elastyczna!

  Obrazek do artykułu: Oferta biura musi być elastyczna!

  Minęły czasy, kiedy wszystkie kancelarie podatkowe i biura rachunkowe miały identyczną, niezmieniającą się od wielu lat ofertę. Silna konkurencja i nowe potrzeby klientów wymuszają stałe dostosowywanie się do zmieniających się warunków prowadzenia... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE