Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Fiskus nie zawiesi postępowania, którego nie można wszcząć

Fiskus nie zawiesi postępowania, którego nie można wszcząć

17.05.17

Brak jest podstaw do zawieszenia postępowania wymiarowego, skoro strona tego postępowania zmarła przed jego wszczęciem. Tak wynika z wyroku WSA w Kielcach z 12 kwietnia 2017 r.

articleImage: Fiskus nie zawiesi postępowania, którego nie można wszcząć fot. Thinkstock

Sprawa dotyczyła zawieszenia postępowania podatkowego po nieżyjącym podatniku. Chodziło o sprawę ustalenia przez wójta wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym i od nieruchomości za rok 2016 do czasu prawomocnego orzeczenia przez sąd powszechny o prawie własności części zabudowanej nieruchomości. Sęk w tym jednak, że podatnik zmarł przed wszczęciem postępowania wymiarowego.

SKO, jako organ odwoławczy, badając w trybie zażaleniowym sprawę wskazał, że śmierć strony jest przesłanką zawieszenia postepowania tylko wówczas, gdy nastąpiła już w trakcie wszczętego postepowania. Natomiast śmierć strony "potencjalnej" przed wszczęciem postępowania podatkowego (np. przed skutecznym doręczeniem postanowienia o wszczęciu postępowania) powoduje, że nie może być w ogóle mowy o wszczęciu postępowania, gdyż nie ma centralnego podmiotu postępowania - strony. Podatnik nie żyje od roku 2015, zatem organ wydając postanowienie nie mógłby doręczyć go osobie nieżyjącej, a zatem postępowanie podatkowe wobec niej za rok 2016 nie zostałoby wszczęte.

SKO stwierdziła więc brak podstaw w przepisach prawa do zawieszenia postępowania w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2016, skoro strona tego postępowania zmarła w roku 2015, a więc przed wszczęciem postępowania dotyczącego wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2016. Ponadto Kolegium ustaliło, że wymiar podatku w przedmiotowej sprawie wynosi 17,00 zł. Natomiast koszt doręczenia decyzji podatkowych to 25,00 zł. SKO uznało, że podatnik winien umorzyć postępowanie w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości będącej przedmiotem sprawy na rok 2016. W jego opinii nie ma także potrzeby prowadzenia przez organ postępowania w sprawie ustalenia spadkobierców, w sytuacji, gdy postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2016 podlega umorzeniu.

Spadkobierca nie zgodził się z SKO. Jego zdaniem organ podatkowy winien zainicjować przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłej.

Sprawa trafiła do WSA w Kielcach. Zdaniem sądu rację ma tu SKO. Sąd podkreślił, że podatnikiem podatku od nieruchomości może być wyłącznie żyjąca osoba fizyczna, a nie osoba, która zmarła. Zdolność prawna osoby fizycznej ustaje z chwilą jej śmierci. Konsekwencją utraty zdolności prawnej jest to, że w stosunku do osoby zmarłej nie można wszcząć i prowadzić postępowania administracyjnego i wydać decyzji. A to oznacza, iż brak jest podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie wymiaru podatku za 2016 r., skoro strona tego postepowania zmarła w 2015 r., a więc przed wszczęciem postępowania dotyczącego wymiaru podatku za 2016 rok.

Według sądu SKO zasadnie uchyliło więc postanowienie organu pierwszej instancji o zawieszeniu postępowania. Niezależnie od powyższego w sprawie zaistniała także potrzeba umorzenia postępowania w przedmiocie postępowania w sprawie wymiaru podatku. Spełniona została bowiem hipoteza wynikająca z art. 6 ust. 8a u.p.o.l, co obligowało organ stosownie do art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej do podjęcia rozstrzygnięcia w zakresie umorzenia postępowania.

Wyrok WSA w Kielcach z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 173/17

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: NSA
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE