Strona główna » Wiedza » Aktualności » Fiskus musi powiadomić podatnika o zawieszeniu przedawnienia

Fiskus musi powiadomić podatnika o zawieszeniu przedawnienia

15.10.13

Organy podatkowe i celne mają obowiązek zawiadamiania dłużnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania. Dziś wchodzi w życie stosowna nowelizacja Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego oraz Prawa celnego.

articleImage: Fiskus musi powiadomić podatnika o zawieszeniu przedawnienia fot. Thinkstock

Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r., P 30/11, LEX nr 1171372. Trybunał uznał wówczas za niezgodny z konstytucją przepis Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym postępowanie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe wszczęte w sprawie, tj. jeszcze nie przeciwko konkretnej osobie, automatycznie zawieszało bieg terminu przedawnienia podatku, a przepisy nie nakazywały informowania o tym zawieszeniu zainteresowanego podatnika.

W konsekwencji podatnik był przekonany, że jego zobowiązanie podatkowe przedawniło się z upływem 5 lat od roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku, a w rzeczywistości obowiązek ten nie przedawnił się i ciążył nadal na podatniku, o czym on nie wiedział. Ponieważ analogiczne przepisy obowiązywały także w przepisach regulujących postępowania o zapłatę ceł, nowelizacją zostało także objęte Prawo celne.

Nowelizacja nakłada na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania dłużnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania. Będzie on o tym informowany najpóźniej w terminie, w którym według zasad ogólnych zobowiązanie to przedawniłoby się. Nowe obowiązki informacyjne obejmą – oprócz podatników – także postępowania w sprawach dotyczących należności płatników lub inkasentów z tytułu niepobranych lub niewpłaconych podatków.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Sejm RP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE