Strona główna » Wiedza » Aktualności » EFRAG: nadmiar szczegółowych ujawnień w sprawozdaniach to problem

EFRAG: nadmiar szczegółowych ujawnień w sprawozdaniach to problem

14.09.17

Zarówno dla spółek, jak i użytkowników sprawozdań finansowych problemem jest duża ilość ujawnień, która powoduje trudność w ustaleniu ogólnej oceny sytuacji danej jednostki. 12 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja konsultacyjna nt. Dokumentu Dyskusyjnego Międzynarodowej Rady Standardów Rachunkowości (IASB), który dotyczy zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

articleImage: EFRAG: nadmiar szczegółowych ujawnień w sprawozdaniach to problem fot. Thinkstock

Konferencja odbyła się ramach działań zwiększających zaangażowanie polskich interesariuszy w proces stanowienia międzynarodowych standardów rachunkowości. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejską Grupę ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) i Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR).

W konferencji udział wzięli członkowie KSR, przedstawiciele spółek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), użytkowników sprawozdań finansowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz środowiska akademickiego.

Przewodnicząca KSR, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF Joanna Dadacz podkreśliła, że dostrzega uwagi zgłaszane zarówno przez spółki, jak i użytkowników sprawozdań finansowych. Problemem dla nich jest duża ilość ujawnień w sprawozdaniach, która powoduje trudność w ustaleniu ogólnej oceny sytuacji danej jednostki.
Podczas konferencji przedstawicielka IASB Rachel Knubley zaprezentowała dokument dyskusyjny, wydany w ramach Inicjatywy ws. ujawnień. Jej celem jest przegląd wszystkich wymogów ws. ujawnień, wymaganych przez standardy MSSF oraz rozważenie wprowadzenia bardziej ogólnych zasad ujawnień, co mogłoby przyczynić się do podniesienia ich jakości i przejrzystości.

Według Andrew Watchmana z EFRAG w pracach nad projektem należy skupić się przede wszystkim na rozwiązaniu problemu nadmiaru szczegółowych ujawnień. Jest on obciążający nie tylko dla jednostek, które muszą sporządzać sprawozdania finansowe, ale także dla wielu użytkowników tych sprawozdań. Zdaniem EFRAG najpierw powinny zostać zdefiniowane cele ujawnień, tak aby uczynić je bardziej efektywnymi. Zgłoszone wnioski i uwagi zostaną wykorzystane przez EFRAG i KSR do opracowania ich ostatecznych opinii dla IASB.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: MF
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE