Strona główna » Wiedza » Aktualności » Dokument uniemożliwiający identyfikację funkcjonariusza celno-skarbowego wyda Szef KAS

Dokument uniemożliwiający identyfikację funkcjonariusza celno-skarbowego wyda Szef KAS

20.03.17

Minister rozwoju i finansów określił rodzaje dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Służby Celno-skarbowej wykonującego czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz osobę udzielającą pomocy przy wykonywaniu tych czynności, tryb wydawania i przechowywania dokumentów oraz sposób posługiwania się nimi.

articleImage: Dokument uniemożliwiający identyfikację funkcjonariusza celno-skarbowego wyda Szef KAS fot. Thinkstock

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada funkcjonowanie Służby Celno-Skarbowej, którą tworzą funkcjonariusze. Uprawnieni do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych są wyłącznie funkcjonariusze pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra finansów oraz urzędu celno-skarbowego, którzy przy wykonywaniu tych czynności mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych ich identyfikujących. Takimi dokumentami mogą posługiwać się również osoby udzielające pomocy przy wykonywaniu tych czynności.

Wydane rozporządzenie w większości stanowi powielenie regulacji zawartych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych. Zasadniczą różnicą jest wprowadzenie przepisów dotyczących możliwości posługiwania się dokumentami przez osoby udzielające pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Utrzymano dotychczasowe regulacje w zakresie wydawania wszelkich rodzajów dokumentów, w tym stwierdzających tożsamość, potwierdzających uprawnienia lub kwalifikacje, dotyczących miejsca zatrudnienia oraz nabycia lub posiadania nieruchomości. Osobami właściwymi do wystąpienia z wnioskiem o wydanie tych dokumentów będą kierownicy komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra finansów, w których pełniący służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Dodatkowo w rozporządzeniu określono czas, na który dokumenty te mogą być wydane oraz tryb i sposób ich wydawania i zwrotu, a także osoby zobowiązane do ich przechowywania i prowadzenia ewidencji. Obligatoryjnym elementem proceduralnym jest pobranie i zwrot przez funkcjonariusza dokumentów wystawionych dla osoby udzielającej pomocy. Dotychczas mogły być wydawane dokumenty bez obowiązku ich zwrotu natomiast obecnie wszystkie dokumenty podlegają zwrotowi do komórki właściwej do wydawania tych dokumentów.

Do ewidencji wykorzystywania dokumentów wprowadzono dodatkową pozycję – „informacje dodatkowe”, co pozwala na wprowadzanie do ewidencji dodatkowych informacji jakie mogą się pojawiać w związku z użytkowaniem tych dokumentów. Uregulowano też sposób postępowania w przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia dokumentu.

Wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym, uregulowano kwestię posługiwania się wydanymi dokumentami uniemożliwiającymi identyfikację byłych pracowników wywiadu skarbowego przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, którzy 1 marca 2017 r. stali się pracownikami KAS i są uprawnieni do wykonywania ww. czynności. Dotychczas wydane dokumenty, będą ewidencjonowane w ewidencji prowadzonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 14 marca 2017 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie niektórych danych przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Służbę Celno-Skarbową (Dz. U. poz. 574) weszło w życie 18 marca 2017 r.

Jolanta Mazur 20.03.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • 1 marca zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa

  Obrazek do artykułu: 1 marca zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa

  Krajowa Administracja Skarbowa, powstała z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, zacznie działać od środy 1 marca. Reforma dotychczasowych struktur ma umożliwić lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych,... Więcej

 • Współczesny księgowy musi podążać za zmieniającym się światem

  Obrazek do artykułu: Współczesny księgowy musi podążać za zmieniającym się światem

  Dyskusje o przyszłości rachunkowości i zawodu księgowego a także o cyberprzestrzeni i funkcjonowaniu w e-rzeczywistości zdominują II Kongres Polskiej Rachunkowości. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z okazji przypadającej w tym... Więcej

 • S&P potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Obrazek do artykułu: S&P potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Agencja ratingowa Standard & Poor's 21 kwietnia 2017 r. ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na dotychczasowym poziomie. To BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 dla długo-... Więcej

 • Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Obrazek do artykułu: Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Zapomoga wypłacona z funduszu pracowniczego z USA jest w Polsce opodatkowana na zasadzie odliczenia proporcjonalnego. Kwota ta powinna zostać wykazana w PIT-36 jako przychód z innych źródeł wraz z załącznikiem PIT-ZG, gdzie wykazany zostanie przychód... Więcej

 • KAS eliminuje nielegalny hazard

  Obrazek do artykułu: KAS eliminuje nielegalny hazard

  Ponad 3 tys. automatów do gier zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policjantami od 1 kwietnia, kiedy wprowadzono nowelizację ustawy o grach hazardowych - poinformował w piątek w Sejmie wiceminister finansów... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE