Strona główna » Wiedza » Eksperci o podatkach » Dochód ze zbycia udziałów spółki z o.o. należy rozliczyć w deklaracji PIT-38

Dochód ze zbycia udziałów spółki z o.o. należy rozliczyć w deklaracji PIT-38

06.07.12

Podatek od dochodu ze zbycia udziałów w spółce z o.o., uzyskanych w zamian za wkład niepieniężny, jest obliczany i wykazywany w zeznaniu PIT-38. Jest ono składane po zakończeniu roku (do 30 kwietnia roku następnego). W tym samym terminie powinien zostać zapłacony podatek.

articleImage: Dochód ze zbycia udziałów spółki z o.o. należy rozliczyć w deklaracji PIT-38 fot. Thinkstock

Sprzedający udziały uzyska przychody z ich sprzedaży. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., są to przychody z kapitałów pieniężnych. Przy tym należy zauważyć, że przychodami są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

Zgodnie z przepisami art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. dochody pochodzące z tych przychodów są opodatkowane – razem z pozostałymi dochodami z tego "strumienia" (wykazywanymi w PIT-38) – po zakończeniu roku płaską stawką podatkową wynoszącą 19 proc.

Z przepisów art. 30b ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.f. wynika, że dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f. lub art. 23 ust. 1 pkt 38 tej ustawy

W związku z tym, że udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa) koszty określić należy stosownie do art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f. Z art. 22 ust. 1f pkt 2 tej ustawy wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1 u.p.d.o.f., określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Z powyższego wynika zatem, że przychodem będzie kwota należna z tytułu sprzedaży udziałów. Kosztem uzyskania przychodów będzie 20 proc. wartości przedsiębiorstwa (na dzień aportu), lecz nie więcej niż 20 proc. wartości nominalnej udziałów (w chwili ich objęcia).

Podatek od tego dochodu (o ile powstanie tu w ogóle dochód) jest obliczany i wykazywany w zeznaniu PIT-38. Jest ono składane po zakończeniu roku (do 30 kwietnia roku następnego). W tym samym terminie powinien zostać zapłacony podatek. Nie ma tu żadnych zaliczek na podatek (ani żadnego podatku) płatnego jeszcze w ciągu roku. Ostateczne (i jedyne) rozliczenie z podatku następuje po zakończeniu roku (w ramach składanego PIT-38).

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

Czytaj także:

Sprzedaż udziałów objętych za wkład niepieniężny

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. nabytych za gotówkę

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE