Strona główna » Wiedza » Interpretacje » Dieta dla zleceniobiorcy kosztem firmy

Dieta dla zleceniobiorcy kosztem firmy

07.12.17

Kwoty wypłacane zleceniobiorcom za czas przebywania w podróżach będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów zleceniodawcy, gdy konieczność ich poniesienia wynika z zawartych umów – potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 05.12.2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.242.2017.2.AWO.

articleImage: Dieta dla zleceniobiorcy kosztem firmy fot. Thinkstock

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie wynikało, że podatnik - wnioskodawca powierza wykonywanie usług osobom pochodzącym m. in. z Ukrainy. Zatrudnia je w oparciu o umowę zlecenie. Cudzoziemcy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu i wykonywania pracy na terytorium Polski. Wykonywane przez zleceniobiorców czynności nie są realizowane w ramach działalności gospodarczych. Wnioskodawca planuje na podstawie zawartych umów wypłacać zleceniobiorcom określone kwoty (diety) za czas przebywania w podróżach koniecznych do wykonania zleconych prac. Jego wątpliwości dotyczyły możliwości zaliczania wypłacanych diet do kosztów uzyskania przychodów.

Diety wypłacane zleceniodawcom mogą być kosztem
Zdaniem Dyrektora KIS kwoty wypłacane zleceniobiorcom za czas przebywania w podróżach będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów spółki. Konieczne jest jednak spełnienie istotnego warunku. Z zawartych umów zleceń musi wprost wynikać konieczność ich wypłaty na rzecz zleceniobiorców. Dodatkowo cudzoziemcy muszą posiadać ważne, wymagane na podstawie odrębnych przepisów, dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium Polski.

Organ podatkowy podkreślił dodatkowo, że obowiązkiem wnioskodawcy, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, będzie wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). Musi to być zatem taki wydatek, którego związek z prowadzoną działalnością nie budzi wątpliwości a obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika.

Poniesione koszty muszą być celowe
Jak wskazał Dyrektor KIS, koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Przesłankę celowości kosztu uważa się zatem za spełnioną, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem danego kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów (lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła). Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł – obiektywnie oceniając – oczekiwać takiego efektu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Obrazek do artykułu: Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Od nowego roku progi dokumentacyjne zostaną podniesione. Terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej będą wydłużone. Zasady rozliczeń i kalkulacji ceny rynkowej mają być uproszczone. Takie są m.in. założenia projektu zmian w ustawie o CIT i PIT. Więcej

 • Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  Obrazek do artykułu: Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych. Zmiany wzbudzą wiele kontrowersji i zwiększą niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak spójności z międzynarodowymi... Więcej

 • Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Obrazek do artykułu: Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Najbogatsi zapłacą więcej w rocznym PIT. Fundusz pomocy niepełnosprawnym zasili też część składek na Fundusz Pracy. Wynika to z ogłoszonego właśnie projektu ustawy. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2019 roku. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE