Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Data otrzymania duplikatu faktury korygującej bez znaczenia dla momentu ujęcia korekty

Data otrzymania duplikatu faktury korygującej bez znaczenia dla momentu ujęcia korekty

09.11.17

Daty wystawienia faktury korygującej oraz otrzymania duplikatu faktury korygującej nie mają w mojej ocenie znaczenia z punktu widzenia momentu ujęcia korekty  - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Data otrzymania duplikatu faktury korygującej bez znaczenia dla momentu ujęcia korekty Własne

Pytanie

Czy firma ma obowiązek umniejszenia VAT naliczonego w momencie otrzymania duplikatu faktury korygującej? Firma w kwietniu wpłaciła zaliczkę na towar i otrzymała fakturę zaliczkową. Kontrahent w maju (moment sprzedaży towaru) wystawił fakturę nie uwzględniając (nie umniejszając) wpłaconych zaliczek. Faktury korygujące do faktur zaliczkowych dotarły do firmy (odbiorcy towaru) dopiero we wrześniu, jako duplikaty. Kiedy firma ma obowiązek umniejszenia VAT naliczonego, w momencie otrzymania duplikatu faktury korygującej? Czy powinna cofnąć się do miesiąca, w którym została wystawiona faktura korygująca?

Odpowiedź

Uważam, że firma w przedstawionej sytuacji powinna skorygować podatek odliczony w miesiącu, w którym odliczyła podatek z faktury końcowej. Daty wystawienia faktury korygującej oraz otrzymania duplikatu faktury korygującej nie mają zatem w mojej ocenie znaczenia z punktu widzenia momentu ujęcia korekty.

Uzasadnienie

Samo tylko otrzymanie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT nie skutkuje możliwością odliczenia całości tej kwoty od podatku należnego. Aby tak było musi być spełniony szereg warunków, w tym u sprzedawcy musi powstać obowiązek podatkowy w stosunku do całej kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze (zob. art. 86 ust. 10 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 – dalej u.p.t.u.), jak również nie może występować żadna z sytuacji wyłączających możliwość odliczania kwot podatku naliczonego z faktur. Jedną zaś z takich sytuacji jest przypadek, gdy wystawiona faktura podaje kwoty niezgodnie z rzeczywistością. Wystąpienie takiej sytuacji wyłącza możliwość odliczenia podatku z faktury w części dotyczącej pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością (zob. art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b u.p.t.u.).
Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że w części przypadającej na kwoty uprzednio wykazane na fakturze zaliczkowej u sprzedawcy nie powstał obowiązek podatkowy, jak również w części tej na fakturze końcowej podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością. Uważam w związku z tym, że w przedstawionej sytuacji firmie od początku nie przysługiwało prawo do odliczenia części podatku wykazanego na fakturze końcowej, która odpowiadała kwocie podatku wykazanej uprzednio na fakturze zaliczkowej. W konsekwencji według mnie firma w przedstawionej sytuacji powinna skorygować podatek odliczony w miesiącu, w którym odliczyła podatek z faktury końcowej. Daty wystawienia faktury korygującej oraz otrzymania duplikatu faktury korygującej nie mają zatem w mojej ocenie znaczenia z punktu widzenia momentu ujęcia korekty.

 

Tomasz Krywan 09.11.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE