Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy za listopad 2012 r. należy zapłacić zaliczkę podwójnie, czy za grudzień do 20 stycznia 2013 r.?

Czy za listopad 2012 r. należy zapłacić zaliczkę podwójnie, czy za grudzień do 20 stycznia 2013 r.?

13.11.12

W bieżącym 2012 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zapłacić zaliczkę za listopad w terminie do 20 grudnia 2012 r., a za grudzień w terminie do 20 stycznia 2013 r. W 2012 r. nie obowiązuje już regulacja, która nakładała obowiązek płacenia zaliczki w podwójnej wysokości.

articleImage: Czy za listopad 2012 r. należy zapłacić zaliczkę podwójnie, czy za grudzień do 20 stycznia 2013 r.? fot. Thinkstock

Pytanie

Opłacam podatek dochodowy metodą liniową w zaliczkach miesięcznych.
Czy za listopad 2012 r. należy zapłacić zaliczkę podwójnie, czy za grudzień do 20 stycznia 2013 r.?
Czy jak rozliczę PIT-36L do 20 stycznia to termin płatności będzie dopiero 30 kwietnia 2013 r.?

Odpowiedź

W bieżącym 2012 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zapłacić zaliczkę za listopad w terminie do 20 grudnia 2012 r., a za grudzień w terminie do 20 stycznia 2013 r. W 2012 r. nie obowiązuje już regulacja, która nakładała obowiązek płacenia zaliczki w podwójnej wysokości.

Uzasadnienie

Zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez przedsiębiorców reguluje art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Zaliczki miesięczne od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Natomiast, zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik ma obowiązek uregulować w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 u.p.d.o.f.

Regulacje art. 45 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.f. stanowią, że w terminie złożenia zeznania podatnicy obowiązani są wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. Powołane regulacje budzą wątpliwości, czy w przypadku złożenia zeznania do 20 stycznia, termin do zapłaty podatku należnego za rok podatkowy, to 20 stycznia czy 30 kwietnia. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że w przypadku złożenia zeznania do 20 stycznia konieczne jest uregulowanie podatku należnego również w terminie do 20 stycznia, czyli w terminie złożenia zeznania.

Czytaj także:

Zaliczkę na podatek za grudzień zapłacimy dopiero w styczniu

W grudniu nie będzie podwójnej zaliczki na podatek

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

Edyta Zaniewicz 13.11.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE