Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS na święta, zamiast bonów towarowych, będzie zwolniona z podatku do kwoty 380 zł?

Czy wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS na święta, zamiast bonów towarowych, będzie zwolniona z podatku do kwoty 380 zł?

17.11.09

Świadczenie pieniężne, o którym mowa, będzie zwolnione od podatku. Jest bowiem sfinansowane ze środków ZFŚS, zgodnie z przepisami o działalności socjalnej. Nie ma tutaj istotnego znaczenia nazwa świadczenia.

articleImage: Czy wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS na święta, zamiast bonów towarowych, będzie zwolniona z podatku do kwoty 380 zł? fot. Thinkstock

Pytanie

Zamiast dotychczasowych bonów podarunkowych chcemy wypłacić pracownikom gotówkę, aby uniknąć podatku dochodowego. Czy takie wypłaty gotówkowe z ZFŚS nazwać świadczeniami pieniężnymi?

Czy wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS na święta, zamiast bonów towarowych, będzie zwolniona z podatku do kwoty 380 zł?
Jak należy nazwać taką wypłatę w księgach, jakie zgromadzić dokumenty, aby spełniała kryteria po nowelizacji u.p.d.o.f. w 2009 r.?

Odpowiedź

Świadczenie pieniężne, o którym mowa, będzie zwolnione od podatku. Jest bowiem sfinansowane ze środków ZFŚS, zgodnie z przepisami o działalności socjalnej.
Nie ma tutaj istotnego znaczenia nazwa świadczenia. To kwestia drugorzędna. Istotne jest to, że dane świadczenie zgodnie z przepisami zostało sfinansowane z funduszu.
Nie ma także konieczności gromadzenia jakichś specjalnych, czy też wyjątkowych dokumentów.

Uzasadnienie

Z dniem 22 sierpnia 2009 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) otrzymał nowe brzmienie.
Dotychczas na jego podstawie zwolnione od podatku były świadczenia rzeczowe (z wyłączeniem bonów towarowych i podobnych) finansowane ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

Od 22 sierpnia 2009 r. (z mocą od 1 stycznia 2009 r.) od podatku wolna jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
Od podatku zatem wolne są także świadczenia pieniężne otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

Z przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) wynika, że z ZFŚS mogą być finansowane: różne formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna, opieka nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.
Wypłata świadczenia pieniężnego na święta - których przygotowanie łączy się ze zwiększonymi wydatkami - mieści się w ramach świadczeń pomocy materialnej (finansowej). Tego rodzaju świadczenie może być finansowane z ZFŚS. Jego wypłata (w ramach ustawowego limitu) będzie zatem zwolniona od podatku dochodowego u pracowników.

Wydaje się, że nie ma tutaj istotnego znaczenia nazwa świadczenia. Można nazwać je pomocą materialną z okazji świąt, można określić jako świadczenie okolicznościowe. To kwestia drugorzędna. Istotne jest to, że dane świadczenie może być sfinansowane z funduszu.
Nie ma także konieczności gromadzenia jakichś specjalnych, czy też wyjątkowych dokumentów.

Czytaj także:

Bony świąteczne nie są zwolnione z podatku, gotówka tak

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE