Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy wydatki na tworzenie strony internetowej stanowią koszty uzyskania przychodu?

Czy wydatki na tworzenie strony internetowej stanowią koszty uzyskania przychodu?

23.01.18

Zaliczenie wydatków na tworzenie strony internetowej do kosztów uzyskania przychodu zależy od tego, czy przeniesiono na odbiorcę prawa autorskie do strony.

articleImage: Czy wydatki na tworzenie strony internetowej stanowią koszty uzyskania przychodu? fot. Thinkstock

W sytuacji, gdy wraz z wytworzeniem strony internetowej sprzedawca usługi przeniesie na odbiorcę prawo autorskie do strony – będziemy mieć do czynienia z nabyciem wartości niematerialnej i prawnej, podlegającej amortyzacji. W przeciwnym razie, wydatki bez względu na ich wartość, należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 22b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, o wartości przekraczającej 10.000 zł. oraz o przewidywanym okresie ich użytkowania przekraczającym jeden rok.

Zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., okres dokonywania tychże odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Jeżeli strony umowy uzgodniły, iż wykonanie usługi informatycznej za cenę 11.000 zł. jest połączone z przeniesieniem praw autorskich do strony na rzecz zamawiającego, to dojdzie do nabycia wartości niematerialnej i prawnej, amortyzowanej na zasadach ogólnych.

Natomiast gdy wraz z wykonaniem witryny internetowej na nabywcę nie zostaną przeniesione prawa autorskie, to wydatki na jej stworzenie potraktujemy jak zwykłe koszty pośrednie, potrącalne w dacie ich poniesienia – art. 22 ust. 5c u.p.d.o.f.
 

Jolanta Kica 23.01.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE