Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy wydatek na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa można uznać za koszt podatkowy?

Czy wydatek na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa można uznać za koszt podatkowy?

03.11.10
articleImage: Czy wydatek na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa można uznać za koszt podatkowy? fot. Thinkstock
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zakupiła za kwotę 4500 zł, na podstawie aktu notarialnego, zorganizowaną część przedsiębiorstwa (prawo najmu lokalu użytkowego znajdującego się w atrakcyjnej części miasta, stanowiącego własność gminy).
Czy można wydatek ten potraktować jako koszt uzyskania przychodu?

Jeżeli podatnik zakupił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas będzie mógł rozliczyć koszt podatkowy, jeżeli wystąpiła wartość firmy.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 22b ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się – bez względu na przewidywany okres używania – wartość firmy, jeżeli powstała ona w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze kupna.
Według art. 22g ust. 2 u.p.d.o.f., wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5 art. 22g u.p.d.o.f., a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z dnia kupna.
Jeżeli w analizowanej sytuacji wystąpi wartość firmy, wówczas – biorąc pod uwagę fakt, że cena nabycia przekroczyła 3500 zł – kosztem będą odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej wartości firmy.
Wartość firmy jest amortyzowana przez okres 60 miesięcy.

Uwagi
Gdyby okazało się, że podatnik nie nabył zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wówczas wydatek byłby kosztem w dacie poniesienia. W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z definicją ustawową zapisaną w u.p.d.o.f., pojęcie "zorganizowana część przedsiębiorstwa" oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (zob. art. 5a pkt 4 u.p.d.o.f.).
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE