Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy w 2014 r. można odliczać VAT w dacie zapłaty za towary jeżeli faktura zawiera adnotację "metoda kasowa"?

Czy w 2014 r. można odliczać VAT w dacie zapłaty za towary jeżeli faktura zawiera adnotację "metoda kasowa"?

31.01.14

W 2014 r. z faktur zawierających adnotację "metoda kasowa" spółka nadal może odliczać VAT dopiero w dacie dokonania zapłaty za nabyte towary lub usługi.

articleImage: Czy w 2014 r. można odliczać VAT w dacie zapłaty za towary jeżeli faktura zawiera adnotację Własne

Pytanie

Czy w 2014 r. spółka nadal ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur z adnotacją "metoda kasowa" w dacie zapłaty za fakturę?

Odpowiedź

W 2014 r. z faktur zawierających adnotację "metoda kasowa" spółka nadal może odliczać podatek naliczony dopiero w dacie dokonanie zapłaty za nabyte towary lub usługi.

Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2014 r. nie ma szczególnego przepisu dotyczącego odliczania podatku naliczonego z faktur oznaczonych wyrazami "metoda kasowa" (czyli faktur wystawianych przez małych podatników rozliczających VAT metodą kasową, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u., oraz faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 u.p.t.u. – zob. art. 106e ust. 1 pkt 16 u.p.t.u.). Przepisu tego nie ma, gdyż nie jest on już potrzebny.

Należy bowiem wskazać, że od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje zasada, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (zob. art. 86 ust. 10 u.p.t.u.). Dla czynności udokumentowanych fakturami oznaczonych wyrazami "metoda kasowa" obowiązek podatkowy powstaje bowiem z dniem otrzymania całości lub części zapłaty (z nieistotnym w przypadku korzystania prawa do odliczenia wyjątkiem dotyczącym sprzedaży dokonywanej przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową dla podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi), a w konsekwencji prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje dopiero z chwilą uregulowania tych faktur w części (wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w tej części) lub w całości (a więc w sposób wynikający do końca 2013 r. z § 18 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.). A zatem w 2014 r. z faktur zawierających adnotację "metoda kasowa" spółka nadal może odliczać dopiero w dacie dokonanie zapłaty za nabyte towary lub usługi (oczywiście nie wcześniej niż w okresie rozliczeniowym otrzymania tych faktur – zob. art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u.).

Chcesz zapoznać się ze zmianami w VAT w 2014 r. zobacz:

"Pakiet VAT 2014"  - dostępny w księgarni internetowej Profinfo >>>

Zapraszamy także do wzięcia udziału w Konferencji VAT 2014 >>>

Tomasz Krywan 31.01.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE