Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty przelewem na konto?

Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty przelewem na konto?

17.04.12

Jeżeli podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazane w uzasadnieniu warunki, nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej.

articleImage: Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty przelewem na konto? fot. Thinkstock

Pytanie

Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty należności za lekcje jedynie przelewem na konto?

Odpowiedź

Jeżeli podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazane w uzasadnieniu warunki, nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej (a w konsekwencji nie musi takiej kasy posiadać, jeżeli nie wykonuje innych czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących).

Uzasadnienie

Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0) nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących (nie obejmuje ich bowiem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług w zakresie edukacji – zob. § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dz. U. Nr 138, poz. 930 – dalej r.z.e.). Nie oznacza to, że w każdej sytuacji świadczenie tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących.

Podatnicy świadczący usługi szkół tańca korzystać mogą na zasadach ogólnych ze zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania (w tym ze zwolnienia obejmującego podatników, u których kwota obrotu z działalności podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł – zob. § 3 ust. 1 pkt 2 r.z.e.), jak również z ogólnych zwolnień przedmiotowych.

Jednym z takich ogólnych zwolnień przedmiotowych jest zaś zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (zob. § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 37 załącznika do r.z.e.).

Jeżeli zatem podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazany powyżej warunek (a ponadto nie rozpoczął ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług nauki tańca przed 1 stycznia 2011 r. – zob. punkt 2 objaśnień do r.z.e.), nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej (a w konsekwencji nie musi takiej kasy posiadać, jeżeli nie wykonuje innych czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Tomasz Krywan 17.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Współczesny księgowy musi podążać za zmieniającym się światem

  Obrazek do artykułu: Współczesny księgowy musi podążać za zmieniającym się światem

  Dyskusje o przyszłości rachunkowości i zawodu księgowego a także o cyberprzestrzeni i funkcjonowaniu w e-rzeczywistości zdominują II Kongres Polskiej Rachunkowości. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z okazji przypadającej w tym... Więcej

 • S&P potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Obrazek do artykułu: S&P potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Agencja ratingowa Standard & Poor's 21 kwietnia 2017 r. ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na dotychczasowym poziomie. To BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 dla długo-... Więcej

 • Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Obrazek do artykułu: Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Zapomoga wypłacona z funduszu pracowniczego z USA jest w Polsce opodatkowana na zasadzie odliczenia proporcjonalnego. Kwota ta powinna zostać wykazana w PIT-36 jako przychód z innych źródeł wraz z załącznikiem PIT-ZG, gdzie wykazany zostanie przychód... Więcej

 • KAS eliminuje nielegalny hazard

  Obrazek do artykułu: KAS eliminuje nielegalny hazard

  Ponad 3 tys. automatów do gier zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policjantami od 1 kwietnia, kiedy wprowadzono nowelizację ustawy o grach hazardowych - poinformował w piątek w Sejmie wiceminister finansów... Więcej

 • Ujawnianie informacji naprawdę istotnych w praktyce

  Obrazek do artykułu: Ujawnianie informacji naprawdę istotnych w praktyce

  Dokument "Ujawnianie informacji naprawdę istotnych", prezentowany przez Accountancy Europe, opisuje przykładowe ujawnienia zgodnie z dyrektywą w sprawie informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE