Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty przelewem na konto?

Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty przelewem na konto?

17.04.12

Jeżeli podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazane w uzasadnieniu warunki, nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej.

articleImage: Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty przelewem na konto? fot. Thinkstock

Pytanie

Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty należności za lekcje jedynie przelewem na konto?

Odpowiedź

Jeżeli podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazane w uzasadnieniu warunki, nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej (a w konsekwencji nie musi takiej kasy posiadać, jeżeli nie wykonuje innych czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących).

Uzasadnienie

Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0) nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących (nie obejmuje ich bowiem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług w zakresie edukacji – zob. § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dz. U. Nr 138, poz. 930 – dalej r.z.e.). Nie oznacza to, że w każdej sytuacji świadczenie tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących.

Podatnicy świadczący usługi szkół tańca korzystać mogą na zasadach ogólnych ze zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania (w tym ze zwolnienia obejmującego podatników, u których kwota obrotu z działalności podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł – zob. § 3 ust. 1 pkt 2 r.z.e.), jak również z ogólnych zwolnień przedmiotowych.

Jednym z takich ogólnych zwolnień przedmiotowych jest zaś zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (zob. § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 37 załącznika do r.z.e.).

Jeżeli zatem podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazany powyżej warunek (a ponadto nie rozpoczął ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług nauki tańca przed 1 stycznia 2011 r. – zob. punkt 2 objaśnień do r.z.e.), nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej (a w konsekwencji nie musi takiej kasy posiadać, jeżeli nie wykonuje innych czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Tomasz Krywan 17.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE