Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty przelewem na konto?

Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty przelewem na konto?

17.04.12

Jeżeli podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazane w uzasadnieniu warunki, nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej.

articleImage: Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty przelewem na konto? fot. Thinkstock

Pytanie

Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty należności za lekcje jedynie przelewem na konto?

Odpowiedź

Jeżeli podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazane w uzasadnieniu warunki, nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej (a w konsekwencji nie musi takiej kasy posiadać, jeżeli nie wykonuje innych czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących).

Uzasadnienie

Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0) nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących (nie obejmuje ich bowiem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług w zakresie edukacji – zob. § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dz. U. Nr 138, poz. 930 – dalej r.z.e.). Nie oznacza to, że w każdej sytuacji świadczenie tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących.

Podatnicy świadczący usługi szkół tańca korzystać mogą na zasadach ogólnych ze zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania (w tym ze zwolnienia obejmującego podatników, u których kwota obrotu z działalności podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł – zob. § 3 ust. 1 pkt 2 r.z.e.), jak również z ogólnych zwolnień przedmiotowych.

Jednym z takich ogólnych zwolnień przedmiotowych jest zaś zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (zob. § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 37 załącznika do r.z.e.).

Jeżeli zatem podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazany powyżej warunek (a ponadto nie rozpoczął ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług nauki tańca przed 1 stycznia 2011 r. – zob. punkt 2 objaśnień do r.z.e.), nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej (a w konsekwencji nie musi takiej kasy posiadać, jeżeli nie wykonuje innych czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Tomasz Krywan 17.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Ostatnie dni na zgłoszenia w Loterii Paragonowej

  Obrazek do artykułu: Ostatnie dni na zgłoszenia w Loterii Paragonowej

  Akcja edukacyjna resortu finansów, która zachęca Polaków do wspierania uczciwych przedsiębiorców dzięki braniu paragonów fiskalnych, powoli dobiega końca. Zgłoszenia w Narodowej Loterii Paragonowej można rejestrować już tylko do 31 marca br. do końca... Więcej

 • Polacy za wprowadzeniem nowego systemu podatkowego

  Obrazek do artykułu: Polacy za wprowadzeniem nowego systemu podatkowego

  Uproszczenie dotychczasowego systemu podatkowego jest wyraźnie preferowane przez większość Polaków. 91 proc. z nich uważa, że propozycja wprowadzenia nowego systemu podatkowego, wyliczanego jako procent od sprzedaży firm, jest lepsza od aktualnie... Więcej

 • Piotr Walczak wiceministrem finansów i wiceszefem KAS

  Obrazek do artykułu: Piotr Walczak wiceministrem finansów i wiceszefem KAS

  Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała 22 marca 2017 r. Piotra Walczaka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Więcej

 • JPK: ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów i sprzedaży

  Obrazek do artykułu: JPK: ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów i sprzedaży

  Jednolite Pliki Kontrolne wykorzystywane są do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych w VAT. Od stycznia br. poszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązek comiesięcznego składania JPK. Jak poinformował resort... Więcej

 • Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

  Obrazek do artykułu: Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

  Przeciwdziałanie oszustwom w VAT było tematem spotkania doradczego, które odbyło się w Warszawie w siedzibie Business Centre Club. Szczególny nacisk położono na zmiany w przepisach o VAT od 2017 roku, dotychczasową praktykę organów podatkowych i... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE