Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy sprzedaż gruntu wprowadzonego wcześniej do działalności w postaci towaru handlowego będzie źródłem przychodu z tytułu działalności gospodarczej?

Czy sprzedaż gruntu wprowadzonego wcześniej do działalności w postaci towaru handlowego będzie źródłem przychodu z tytułu działalności gospodarczej?

24.02.10
articleImage: Czy sprzedaż gruntu wprowadzonego wcześniej do działalności w postaci towaru handlowego będzie źródłem przychodu z tytułu działalności gospodarczej? fot. Thinkstock
Podatnik zakupił w 2009 r. grunt pod budowę budynków z przeznaczeniem na sprzedaż. Zakup gruntu zaksięgowano w kolumnie: Zakup towarów i materiałów. W roku 2010 podatnik podjął decyzję, że nie będzie realizował tego zamierzenia i sprzeda grunt.
Czy przychód ze sprzedaży będzie przychodem z działalności gospodarczej?

W opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z gruntem związanym z budynkiem, czy też lokalem mieszkalnym, dlatego też sprzedaż takiego gruntu wprowadzonego wcześniej jako koszt działalności w postaci towaru handlowego będzie źródłem przychodu z tytułu działalności gospodarczej.

Sprzedaż gruntu stanowi odrębne źródło przychodu w sytuacji, gdy nie jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo też jest prowadzona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przedmiotem odpłatnego zbycia jest odpłatne zbycie wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.
W opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z gruntem związanym z budynkiem, czy też lokalem mieszkalnym, dlatego też sprzedaż takiego gruntu wprowadzonego wcześniej jako koszt działalności w postaci towaru handlowego będzie źródłem przychodu z tytułu działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f.
Moim zdaniem przeszkodą do uznania takiej sprzedaży do przychodów z działalności gospodarczej nie będzie nawet sytuacji, gdy w akcie notarialnym nie będzie informacji o tym, iż grunt został zakupiony na potrzeby działalności gospodarczej.
Najistotniejsze jest tutaj to, że grunt został wykorzystywany w działalności gospodarczej i jako towar handlowy ujawniony w PKPiR.
Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 29 października 2008 r., IBPBI/1/415-848/08/AP, wskazując, iż odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej wykorzystywanej w działalności, nieujętej w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowi w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., podmiotu, który faktycznie przedmiotową nieruchomość wykorzystywał dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Przy kwalifikacji przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie ma bowiem przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania.
Artur Kowalski 24.02.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE