Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy spółka, która chce skorzystać z ulgi za złe długi w grudniu może posługiwać się dokumentami z maja, czy też musi wysłać ponowne zawiadomienie?

Czy spółka, która chce skorzystać z ulgi za złe długi w grudniu może posługiwać się dokumentami z maja, czy też musi wysłać ponowne zawiadomienie?

26.03.13

Zasady korzystania z tzw. ulgi na złe długi z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać w nowym brzmieniu. Obecnie, rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, odbywa się bez uprzedniego zawiadamiania dłużnika.

articleImage: Czy spółka, która chce skorzystać z ulgi za złe długi w grudniu może posługiwać się dokumentami z maja, czy też musi wysłać ponowne zawiadomienie? fot. Thinkstock
Pytanie
 
Spółka z o.o. postanowiła skorzystać z praw wynikających z art. 89a ustawy o VAT. Faktury zostały wystawione na dłużnika w czerwcu i lipcu. Zawiadomienie do dłużnika zostało wysłane 25 sierpnia 2012 r., a potwierdzenie odbioru jest z 28 maja 2012 r. Spółka otrzymała również w czerwcu potwierdzenie z urzędu skarbowego dłużnika, że jest on podatnikiem VAT czynnym. W związku z toczącą się sprawą sądową i korzystnym wyrokiem dla spółki postanowiła ona zaczekać z korektą VAT na złe długi.
Czy w rozliczeniu VAT za grudzień 2012 r. spółka może rozliczyć tę ulgę na podstawie dokumentów z maja, czy też musi wysłać ponowne zawiadomienie?
 
Odpowiedź
 
Zasady korzystania z tzw. ulgi na złe długi z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać w nowym brzmieniu. Obecnie, rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, odbywa się bez uprzedniego zawiadamiania dłużnika.
 
Uzasadnienie
 
Regulacje art. 89a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. z dniem 1 stycznia 2013 r., otrzymały nowe brzmienie.
Stosownie do treści art. 89a ust. 1 i 1a u.p.t.u. podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
Warunki, jakie muszą być spełnione aby wierzyciel mógł skorygować podatek należny regulują przepisy art. 89a ust. 2 u.p.t.u.
Konieczne jest aby:
- dostawa towaru lub świadczenie usług było dokonane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
- na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
- od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.
Do obowiązków wierzyciela, obecnie, zgodnie z art. 89a ust. 5 u.p.t.u. należy jedynie złożenie zawiadomienia o wykonanej korekcie do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.
Edyta Zaniewicz 26.03.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Doradcy Podatkowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Dwie trzecie firm wysłało już JPK_VAT

  Obrazek do artykułu: Dwie trzecie firm wysłało już JPK_VAT

  W piątek w południe z obowiązku przesłania jednolitego pliku kontrolnego wywiązało się nieco ponad milion podatników. Pozostałe pół miliona firm musi to zrobić do poniedziałku - wynika z informacji udzielonych lex.pl przez Ministerstwo Finansów. Więcej

 • Problemy w rozliczeniach VAT branży budowlanej

  Obrazek do artykułu: Problemy w rozliczeniach VAT branży budowlanej

  Rok funkcjonowania mechanizmu odwróconego rozliczenia VAT przy robotach budowlanych unaocznił szereg wątpliwości rozliczeniowych. Same przesłanki formalne stosowania tego mechanizmu są proste. Praktyka jest już jednak bardziej skomplikowana. Więcej

 • Kantory jednak bez kas fiskalnych

  Obrazek do artykułu: Kantory jednak bez kas fiskalnych

  Pracujemy nad zmianami w zakresie stosowania kas rejestrujących w kantorach – potwierdza Ministerstwo Finansów. Więcej

 • Dokumentacja cen transferowych do końca września

  Obrazek do artykułu: Dokumentacja cen transferowych do końca września

  Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć termin sporządzenia dokumentacji podatkowych i uproszczonych sprawozdań w sprawie cen transferowych. Jest już projekt rozporządzenia. Więcej

 • MF wypowiada wojnę kryptorynkowi

  Obrazek do artykułu: MF wypowiada wojnę kryptorynkowi

  Organy podatkowe muszą pomagać podatnikom. Nie mogą jednak pozwalać na oszustwa i wyłudzenia – powiedział w czwartek Paweł Cybulski, wiceminister finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na VIII Konferencji Państwo 2.0. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE