Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy przysługuje ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, jeśli kasa była częściowo dotowana środków Funduszu Pracy w ramach pomocy de minimis?

Czy przysługuje ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, jeśli kasa była częściowo dotowana środków Funduszu Pracy w ramach pomocy de minimis?

22.03.13

Podatniczce będzie przysługiwała w pełnej wysokości tzw. ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Fakt dofinansowania zakupu ze środków powiatowego urzędu pracy nie ma tu znaczenia.

articleImage: Czy przysługuje ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, jeśli kasa była częściowo dotowana środków Funduszu Pracy w ramach pomocy de minimis? fot. Thinkstock

Pytanie

Podatniczka (zwolniona podmiotowo z VAT) kupiła kasę fiskalną w 2009 r., kiedy rozpoczynała działalność gospodarczą. Zakup kasy o wartości 800 zł brutto został częściowy sfinansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach pomocy de minimis - dokładnie 400 zł. Kasa nie była fiskalizowana, a więc nie była do tej pory użytkowana. Obecnie ze względu na przekroczony limit (20.000 zł) kasa została zafiskalizowana. Złożone zostało stosowne oświadczenie i będzie użytkowana od 1 marca 2013 r. zgodnie z obowiązującym terminem.
Czy przysługuje ulga, jeśli kasa była częściowo dotowana, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Odpowiedź

Podatniczce będzie przysługiwała w pełnej wysokości tzw. ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Fakt dofinansowania zakupu ze środków powiatowego urzędu pracy nie ma tu znaczenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W przypadku podatników zwolnionych z VAT ulga zwracana jest na wskazany rachunek bankowy.

Przepisy u.p.t.u. ani też przepisy wykonawcze do u.p.t.u. nie ograniczają prawa do skorzystania z ulgi w przypadku, gdy zakup kasy fiskalnej został dofinansowany z innych źródeł. Tym samym, przedsiębiorca ma prawo wnioskować o zwrot na rachunek bankowy pełnych 90 proc. ceny zakupu kasy. Podatniczce będzie przysługiwała, z uwzględnieniem limitu kwotowego, ulga w wysokości 700 zł. W opisanej sprawie podatniczka powinna odnieść się do zawartej umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowe urzędu pracy zwykle, w ramach wewnętrznych zarządzeń wydawanych przez dyrektorów PUP, przewidują, że udzielona bezrobotnemu dotacja musi być zwrócona w takiej części, w jakiej bezrobotny otrzymał dofinansowanie na zakup kasy z urzędu skarbowego. Niektóre urzędy w ogóle nie przewidują możliwości zakupu kasy rejestrującej w ramach środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Edyta Zaniewicz 22.03.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Doradcy Podatkowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE