Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy przepisy podatkowe nakładają na podatnika obowiązek rozliczania wszystkich kosztów uzyskania przychodu?

Czy przepisy podatkowe nakładają na podatnika obowiązek rozliczania wszystkich kosztów uzyskania przychodu?

05.04.13

Z podatkowego punktu widzenia podatnicy nie mają obowiązku księgowania faktur kosztowych, w tym faktur kosztowych, które nie dokumentują zakupów towarów bądź usług podlegających dalszej odsprzedaży.

articleImage: Czy przepisy podatkowe nakładają na podatnika obowiązek rozliczania wszystkich kosztów uzyskania przychodu? fot. Thinkstock

Pytanie

Czy przepisy podatkowe nakładają na podatnika obowiązek księgowania wszystkich otrzymanych faktur kosztowych w sytuacji, gdy nie dokumentują one zakupu towarów bądź usług podlegających dalszej odsprzedaży?

Odpowiedź

Z podatkowego punktu widzenia podatnicy nie mają obowiązku księgowania faktur kosztowych, w tym faktur kosztowych, które nie dokumentują zakupów towarów bądź usług podlegających dalszej odsprzedaży.

Uzasadnienie

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (zob. art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.).

Koszty uzyskania przychodów są zatem kwotami, które zmniejszają uzyskiwany przez podatników dochód lub zwiększają ponoszoną przez nich stratę. Oba skutki z podatkowego punktu widzenia są korzystne dla podatników, gdyż mniejszy dochód oznacza niższy podatek, a większa strata pozwala odliczyć większe kwoty od dochodów osiąganych w latach kolejnych (na podstawie art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p.). Z tych powodów rozpoznawaniu kosztów uzyskania przychodów często towarzyszy mniejsze lub większe ryzyko uznania przez organy podatkowe, że doszło do zawyżenia kosztów uzyskania przychodów.

Z powyższych względów uznać należy, że zaliczanie kwot do kosztów uzyskania przychodów jest z punktu widzenia u.p.d.o.p. uprawnieniem podatników, a nie ich obowiązkiem (a zatem, przykładowo, nie wchodzi w grę zarzucenie podatnikom zaniżenia kosztów uzyskania przychodów; księgi, w których nie są uwzględniane niektóre koszty, nie mogą również zostać uznane za prowadzone w sposób wadliwy czy nierzetelny). Zasada ta obowiązuje bezwzględnie i dotyczy, między innymi, wydatków na zakupy towarów i usług, które nie podlegają dalszej odsprzedaży. Z podatkowego punktu widzenia nie jest zatem konieczne księgowanie otrzymanych faktur kosztowych w sytuacji, gdy nie dokumentują one zakupów towarów bądź usług podlegających dalszej odsprzedaży.

Tomasz Krywan 05.04.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Doradcy Podatkowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Ostatnie dni na zgłoszenia w Loterii Paragonowej

  Obrazek do artykułu: Ostatnie dni na zgłoszenia w Loterii Paragonowej

  Akcja edukacyjna resortu finansów, która zachęca Polaków do wspierania uczciwych przedsiębiorców dzięki braniu paragonów fiskalnych, powoli dobiega końca. Zgłoszenia w Narodowej Loterii Paragonowej można rejestrować już tylko do 31 marca br. do końca... Więcej

 • Polacy za wprowadzeniem nowego systemu podatkowego

  Obrazek do artykułu: Polacy za wprowadzeniem nowego systemu podatkowego

  Uproszczenie dotychczasowego systemu podatkowego jest wyraźnie preferowane przez większość Polaków. 91 proc. z nich uważa, że propozycja wprowadzenia nowego systemu podatkowego, wyliczanego jako procent od sprzedaży firm, jest lepsza od aktualnie... Więcej

 • Piotr Walczak wiceministrem finansów i wiceszefem KAS

  Obrazek do artykułu: Piotr Walczak wiceministrem finansów i wiceszefem KAS

  Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała 22 marca 2017 r. Piotra Walczaka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Więcej

 • JPK: ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów i sprzedaży

  Obrazek do artykułu: JPK: ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów i sprzedaży

  Jednolite Pliki Kontrolne wykorzystywane są do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych w VAT. Od stycznia br. poszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązek comiesięcznego składania JPK. Jak poinformował resort... Więcej

 • Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

  Obrazek do artykułu: Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

  Przeciwdziałanie oszustwom w VAT było tematem spotkania doradczego, które odbyło się w Warszawie w siedzibie Business Centre Club. Szczególny nacisk położono na zmiany w przepisach o VAT od 2017 roku, dotychczasową praktykę organów podatkowych i... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE