Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy prezent dla pracownika z okazji jubileuszu stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?

Czy prezent dla pracownika z okazji jubileuszu stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?

01.03.18

Przekazanie zegarka pracownikowi z okazji jubileuszu jego pracy  stanowi darowiznę opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn.

articleImage: Czy prezent dla pracownika z okazji jubileuszu stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Vademecum Doradcy Podatkowego:
Co roku obdarowujemy (finansowane ze środków obrotowych) naszych pracowników, którzy przepracowali w naszej firmie 10 lat, prezentami (zegarek plus dyplom).
Czy jeśli taki podarunek należałoby potraktować jako podlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, w nawiązaniu do interpretacji MF DD3.8222.2.376.2015.KDJ, to czy wówczas stanowi koszt podatkowy pracodawcy?

Odpowiedź

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w razie, gdy pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, i z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Oznacza to, że przekazanie zegarka pracownikowi z okazji jubileuszu jego pracy nie stanowi przychodu opodatkowanego PIT, lecz darowiznę opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn.
Natomiast wydatki poniesione przez pracodawcę na nabycie tych zegarków nie stanowią u niego kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
W interpretacji indywidualnej z 29.10.2015 r., DD3.8222.2.376.2015.KDJ, Minister Finansów wyjaśnił, że przepisy u.p.d.o.f. nie definiują pojęcia "nieodpłatne świadczenie".
Jednocześnie Minister Finansów wskazał, że zagadnienie to zostało ostatecznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 8.07.2014 r., K 7/13, w którym Trybunał Konstytucyjny wskazał, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu u.p.d.o.f. "W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które - nawet nieujęte w umowie o pracę - w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn. A zatem to nie zamiar obdarowania stanowi kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają".

Wobec takiego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego Minister Finansów stwierdził, że otrzymanie od pracodawcy przez pracowników upominków rzeczowych, np. w postaci pióra, długopisu z okazji jubileuszu pracy zawodowej bądź przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, nie stanowi dla nich przychodu w rozumieniu u.p.d.o.f. W konsekwencji wartość tych świadczeń nie może stanowić ich przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu należy uznać, że obdarowanie pracowników zegarkiem z tytułu jubileuszu zatrudnienia (przepracowania w firmie 10 lat), nie stanowi dla pracowników przychodu ze stosunku pracy lecz darowiznę.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Zatem prezenty przekazane pracownikom z okazji jubileuszu ich pracy nie stanowią przychodu opodatkowanego PIT, lecz darowiznę opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn.

Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że co do zasady, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju.

Karol Różycki 01.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE