Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy opłata za udział w targach podlega opodatkowaniu u źródła?

Czy opłata za udział w targach podlega opodatkowaniu u źródła?

11.04.18

Odpowiedzi na pytania zależą od przyjęcia jednego z dwóch istniejących stanowisk.

articleImage: Czy opłata za udział w targach podlega opodatkowaniu u źródła? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Vademecum Doradcy Podatkowego:
Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce zgłosiła swój udział w międzynarodowych targach organizowanych w listopadzie 2018 r. w Dubaju. Firma organizująca targi to podatnik zarejestrowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Targi będą miały miejsce w Dubaju. Spółka z o.o. nie ma wiedzy na temat posiadania/lub nieposiadania przez organizatora certyfikatu rezydencji. Przedmiot umowy to kompleksowy wynajem powierzchni targowej (wraz z ubezpieczeniem, umieszczeniem w katalogu, możliwością korzystania z mediów itp.), bez opcji wydzielenia na fakturze poszczególnych kosztów.

Czy w związku z tym, że faktura za usługę kompleksową obejmuje oprócz wynajmu powierzchni targowej również ubezpieczenia, reklamę w katalogu, spółka z o.o. powinna naliczyć i odprowadzić podatek u źródła? I jaka by była jego stawka?

Odpowiedź
Odpowiedzi na pytania zależą od przyjęcia jednego z dwóch istniejących stanowisk.

W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.). Jest to tzw. podatek u źródła.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w mojej ocenie przychody ze świadczenia usług wynajmu powierzchni targowych nie należą do przychodów wymienionych wśród przepisów art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 u.p.d.o.f. (w szczególności przychody te nie należą  do przychodów wymienionych przepisami art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.), a w konsekwencji nie trzeba od nich pobierać podatku u źródła. Podobne stanowisko do niedawna dominowało w wyjaśnieniach organów podatkowych (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26.07.2011 r., ITPB3/423-211a/11/AM czy interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28.08.2014 r., IBPBI/2/423-662/14/BG oraz z 18.02.2015 r., IBPBI/2/423-1395/14/BG).

Niedawno jednak odmienne stanowisko w tej kwestii zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1.09.2017 r., 0111-KDIB1-2.4010.143.2017.1.BG. W interpretacji tej organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że przychody ze świadczenia usług wynajmu powierzchni targowej są przychodami ze świadczenia usług reklamowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f., a w konsekwencji od przychodów tych konieczne może być pobieranie podatku u źródła.

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia jednego ze wskazanych stanowisk. I tak przyjęcie pierwszego z nich (według mnie prawidłowego) oznacza, że w przedstawionej sytuacji spółka z o.o. nie ma obowiązku poboru podatku u źródła. Natomiast przyjęcie drugiego z nich oznaczałoby, że – zważywszy, iż spółka nie posiada certyfikatu rezydencji podmiotu organizującego targi (wyłączyłoby to konieczność poboru podatku u źródła) – spółka jest w przedstawionej sytuacji obowiązana pobrać 20% podatek u źródła (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. lub art. 29 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.).

Wyjaśnić przy tym pragnę, że w przypadku przyjęcia pierwszego stanowiska wniosku o braku obowiązku poboru podatku u źródła nie zmienia fakt, że wynajem powierzchni targowej obejmuje takie świadczenia jak ubezpieczenie, umieszczenie w katalogu, czy możliwość korzystania z mediów. Wynagrodzenia za te świadczenia nie są bowiem wyodrębnione, lecz stanowią element ceny za kompleksową usługę wynajmu powierzchni targowej.
 

Tomasz Krywan 11.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE