Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy od owoców kupowanych dla pracowników można odliczyć VAT?

Czy od owoców kupowanych dla pracowników można odliczyć VAT?

17.05.18

Prawo do odliczenia VAT zależy od tego, czy owoce już w momencie nabycia będą przeznaczone do wykorzystania przez pracowników, czy np. będą spożywane w trakcie spotkań służbowych.

articleImage: Czy od owoców kupowanych dla pracowników można odliczyć VAT? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika LEX Biznes Księgowość:
Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od owoców kupowanych dla pracowników? Pracownik sam decyduje, czy się nimi poczęstuje.
Czy trzeba wykazywać nieodpłatne przekazanie?
Czy zmienia sytuację fakt, że owoce byłyby spożywane podczas spotkań?
Spółka nie posiada żadnych regulaminów zakazujących zabierania powyższych produktów do domu.
Pytam w kontekście interpretacji IBPP1/443-877/14/ES, ILPP3/4512-1-246/15-4/AW.

Odpowiedź

Ponieważ dokonywane przez Spółkę zakupy owoców już w momencie nabycia będą przeznaczone do wykorzystania przez pracowników, czynność ta nie jest związana z działalnością gospodarczą Spółki. Oznacza to, że Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu owoców, które mają być udostępnione pracownikom.

Jeśli chodzi o owoce spożywane w trakcie spotkań służbowych, to zużycie przez pracownika owoców w trakcie spotkania służbowego nie nosi znamion użycia na cele osobiste (prywatne), lecz jest uzasadnione potrzebami pracodawcy, takimi jak zapewnienie sprawnego przebiegu spotkania służbowego. Tym samym, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego bez konieczności wykazywania podatku należnego. Należałoby jednak w takim przypadku wydzielić, jaka część owoców jest przekazywana na spotkania (por. wyrok WSA w Krakowie z 8.12.2015 r., I SA/Kr 1370/15).

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114 u.p.t.u., art. 119 ust. 4 u.p.t.u., art. 120 ust. 17 i 19 u.p.t.u. oraz art. 124 u.p.t.u.

Prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego. Ponieważ dokonywane przez Spółkę zakupy owoców już w momencie nabycia będą przeznaczone do wykorzystania przez pracowników, czynność ta nie jest związana z działalnością gospodarczą Spółki. Oznacza to, że Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu owoców, które mają być dostępne dla pracowników.

W myśl art. 7 ust. 2 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Ponieważ Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu owoców, powyższy przepis art. 7 ust. 2 u.p.t.u. nie znajdzie zastosowania, co oznacza, że Spółka nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania owoców pracownikom.
 

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE